Inntektsforskjellene øker

ØKER: Inntektsforskjellene i Norge. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Inntektsforskjellene i Norge vokser, og antall personer som tjener lite øker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I årene før 2009 lå andelen personer med lav inntekt stabilt på rundt åtte prosent, mens i 2014 var andelen økt til nesten 11 prosent.

– Foruten fokus på sysselsetting, må regjeringen også sørge for at de som står utenfor arbeidslivet har et mer akseptabelt stønadsnivå enn i dag, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

De fleste i Norge har opplevd en god utvikling i inntekt og levekår de siste årene, men personer som ikke har tatt del i inntektsveksten på lik linje med resten av befolkningen er blant andre enslige forsørgere, personer med flyktningebakgrunn og ulike trygde- og stønadsmottakere.

Siste fra Velferd.no

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Det digitale skiftet i offentlig sektor er i full anmarsj. Mer egenansvar hos befolkningen og persontilpassede tjenester er noe av det vi kan forvente i årene som kommer, ifølge ny rapport.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler