Fra dårligst til best på boligsosialt arbeid

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Sandnes kommune har vunnet statens pris for boligsosialt arbeid 2016, blant annet for sin innsats rettet mot mennesker med rus og psykiske helseproblemer, skriver Napha.no.

Sandnes kommune har vunnet statens pris for boligsosialt arbeid 2016, blant annet for sin innsats rettet mot mennesker med rus og psykiske helseproblemer, skriver Napha.no.

– Vi kom for noen år siden dårligst ut i landet i to kartlegginger på rad, som NIBR gjorde av bostedsløse i kommunene. Etter det tok man noen grep, forteller leder for Mestringsenheten i Sandnes kommune, Trude Lønning.

Kommunen har blant annet gjort en grundigere oppfølging av byggeprosjekter og lyttet til brukernes egne ønsker.

Førsteprioriteten har vært å tilby ordinære boliger, men det har også blitt satset på bofellesskap, institusjonsplasser og småhus for personer i aktiv rus som finner ordinære bomiljø utfordrende.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler