Flere skal få pleiepenger

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Regjeringen vil gi flere foreldre mulighet til å pleie sine syke barn.

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å bevilge 140 millioner kroner ekstra til pleiepenger. Nye regler for rett til pleiepenger skal etter planen tre i kraft i løpet av høsten 2017.

Forslaget til nye regler innebærer at langt flere enn i dag vil ha rett til pleiepenger. Det gjelder foreldre til varig syke barn og barn som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.

Også foreldre med barn over 12 år, som taper arbeidsinntekt i forbindelse med barnets opphold i helseinstitusjon, vil ha rett til pleiepenger etter de nye reglene.

Regjeringen foreslår at pleiepengeordningen følger samme logikk som ved egen sykdom med 100 prosent kompensasjon i ett år, deretter 66 prosent av tidligere inntekt.

Det innføres samtidig en tidsbegrensning på inntil 1300 dager (fem år) dersom en tar ut 100 prosent pleiepenger.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler