Flere ledere vil si opp eldre først

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Flere ledere enn før mener eldre bør vike plassen for yngre. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer, en årlig undersøkelse fra Senter for seniorpolitikk.

Om lag to av tre ledere er helt eller delvis uenige i at eldre arbeidstakere bør gå først hvis virksomheten må nedbemanne. De som er enige i en slik påstand, er i mindretall, men andelen øker.

I fjor sa bare 17 prosent av de spurte lederne at de var enige i at eldre må kunne sies opp før yngre. Denne andelen har økt til 23 prosent i årets utgave av Norsk seniorpolitisk barometer.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler