Flere fullfører videregående

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Fullføringsevnen stiger blant begge kjønn, og tilsvarer den høyeste fullføringsevnen i statistikkens historie, melder SSB.

Andelen elever som fullfører videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år økte med to prosentpoeng i 2015 fra året før, det melder Statistisk sentralbyrå (SSB). I tillegg fullfører og består 59 prosent videregående skole på normert tid, og dette tilsvarer den høyeste fullføringsevnen i statistikkens historie.

Størst økning i Vestfold

Statistikken viser variasjoner blant de forskjellige utdanningsprogrammene, men at flest fullfører studieforberedende utdanningsprogram. Jo høyere utdanning elevenes foreldre har, jo flere av elevene fullfører videregående skole. Flere kvinner enn menn fullfører, men fullføringsevnen stiger blant begge kjønn.

Som i fjor er det fortsatt høyest gjennomstrømning i Akershus, med en andel på 79 prosent elever som fullfører i løpet av fem år. Størst økning er det likevel i Vestfold hvor andelen som fullfører på normert tid har gått opp med 6 prosentpoeng fra året før, og samlet gjennomstrømning går opp 5 prosentpoeng til 73 prosent.

LES FLERE NYHETER FRA KORTNYTT HER

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler