Flere fattige barn

FLERE FATTIGE: Regjeringen ønsker å skjule at politikken den fører gjør at flere blir fattige, mener opposisjonspolitikere og organisasjoner i Danmark.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt fortsetter å øke, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Totalt 98 200 barn under 18 år levde i familier med vedvarende lavinntekt i 2015. Dette utgjør 10 prosent av alle barn i denne aldersgruppen, en økning fra 9,4 prosent året før.

Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Mens bare 5,4 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2015, var andelen 38 prosent for innvandrerbarn.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler