FFO kritiserer fysioterapi-kutt

Lilly Ann Elvestad. Foto: Øivind Fjeldstad

I forslaget til statsbudsjett for neste år fjerner regjeringen sykdomslisten som gir mange med kroniske lidelser gratis fysioterapi.

Det vil ramme kronikere med svak økonomi, advarer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– For funksjonshemmede og kronisk syke med lav inntekt, for eksempel studenter og trygdede, er innføring av egenandel for fysioterapi en utgift man ikke har råd til. Vi vet at mange velger bort fysioterapi fordi de ikke klarer å håndtere kostnaden. Det kan føre til at de får en betydelig forverret helsesituasjon, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

FFO mener det er essensielt at personer med dokumentert svak økonomi blir skjermet fra å betale egenandel.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler