Fengselsstraff fungerer

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Ny forskning viser at forbrytere som dømmes til fengsel klarer seg bedre enn dem som begår samme forbrytelse med mildere straff.

Ny forskning viser at forbrytere som dømmes til fengsel klarer seg bedre enn dem som begår samme forbrytelse med mildere straff. Det melder Klassekampen.

Fem år etter domfellelse har de fengselsdømte 27 prosent mindre sjanse for å bli dømt for nye forbrytelser enn dem som ikke har vært i fengsel. Forskningen viser også at de innsatte som ikke var i arbeid fem år før domfellelse minsker sjansen for gå begå nye forbrytelser fem år etter med 46 prosent.

– Arbeid er nøkkelen. Arbeidsmarkedsprogrammer i fengsel gir folk muligheter, mens de som ikke idømmes fengsel antakelig havner tilbake i gamle mønstre siden de ikke får oppfølging, sier Katrine Løken, professor i økonomi ved Universitetet i Bergen.

Hun er én av fire forskere som har sett på data for 22 000 domfelte i perioden 2005-2009 og hvor de er fem år etter dom.

LES FLERE NYHETER FRA KORTNYTT HER

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler