Fattige ungdommer sliter mest psykisk

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

En av fire fattige ungdommer sliter med psykiske helseplager, ifølge tall fra Ungdata.

De er mer rammet både av nedstemthet og stressrelaterte plager enn unge fra ressurssterke familier. 

Selv om ungdom flest er fornøyde med livene sine finner man en klar sammenheng mellom dårlig råd og mange psykiske plager.

Dette har ofte en sammenheng med at fattig ungdom utsettes for mobbing og utestenges fra sosiale fritidsaktiviteter som koster penger.

Samtidig kan økonomisk stress hos foreldrene lede til konflikter hjemme og lite oppfølging av ungdommen.

Dette trigger psykiske plager, særlig depresjon, viser Ungdatas undersøkelse.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler