Færre polakker i Norge

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Mens det totale folketallet steg med over 15 000 og nådde 5 252 166 innen 1 oktober 2016, er utvandringen fremdeles høy.

Det melder Statistisk sentralbyrå. Høyest utvandring i tredje kvartal finner vi blant polakkene, hvor 1400 flyttet ut mot 1300 som flyttet inn.            

Den totale innvandringen var på 20 600 personer, mens totalt 11 200 utvandret. Det gir en nettoinnvandring på omtrent samme nivå som på samme tid i 2015. Høyest innvandring får vi fra Syria, hvor i alt 3900 personer ble registrert i tredje kvartal.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler