Færre med arbeidsavklaringspenger

Illustrasjonsfoto: Werner Juvik

På ett år har det blitt 3 900 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger, men antall mottakere øker blant de unge, melder Nav.

Ved utgangen av juni mottok 147 600 personer arbeidsavklaringspenger. Det tilsvarer 4,4 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år, ned fra 4,5 prosent for ett år siden.

Nedgangen skyldes blant annet at personer som har hatt arbeidsavklaringspenger i lang tid, nå har fått innvilget uføretrygd.

Omfanget av ordningen varierer fra fylke til fylke. I Aust-Agder mottar 5,7 prosent av befolkningen arbeidsavklaringspenger, mens Rogaland ligger lavest med 3,3 prosent.

LES FLERE NYHETER FRA KORTNYTT HER

Siste fra Velferd.no

Forskning

Tre klare kriterier går igjen i hjelpetiltakene for barn og unge med størst effekt, viser ny forskning. At unge blir lyttet til er den viktigste suksessfaktoren, forteller SINTEF-forsker Line Melby.

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler