Får ikke med innvandrerjentene

DROPPER IDRETT: Rundt 40 prosent av norske jenter deltar i organisert idrett, kun 20 prosent av jenter med innvandrerbakgrunn gjør det samme. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

En studie viser at tenåringsjenter med innvandrerforeldre er lavere representert i organisert idrett enn andre ungdommer. Det melder Nrk.no.

I undersøkelsen har 24 000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo blitt spurt om sine idrettsvaner. 20 prosent av minoritetsjentene oppgir at de trener i et idrettslag minst et par ganger i måneden, mens 40 prosent av majoritetsjentene svarer det samme. Tenåringsgutter med innvandrerbakgrunn deltar på sin side nesten like ofte som gutter med norsk bakgrunn.

Forsker Guro Ødegård ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) opplyser at innvandrerjenter ofte prioriterer skolearbeid foran idrett. Andre årsaker til den lave deltakelsen ser ut til å kan være kulturforskjeller og økonomiske utfordringer.

– Når det ikke er tradisjon for at jenter skal delta i idrett, samtidig som familieøkonomien er svak, så velger kanskje en del familier å prioritere guttene, sier Ødegård.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler