EU: Flere fattige arbeidstakere

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Å ha en jobb er ingen garanti mot fattigdom. Mer enn hver tiende arbeidstaker i EU lider under materiell knapphet og har ikke råd til å kjøpe grunnleggende nødvendighetsartikler til husholdningen, viser en rapport fra den europeiske forskningsstiftelsen Eurofound.

Tallet på fattige arbeidstakere, omtalt på engelsk som «working poor», har økt som følge av finanskrisen i Europa. Likevel mangler de fleste EU-land tiltak rettet spesifikt mot denne gruppen, påpeker Eurofound.

Hvilken tilknytning man har til arbeidslivet er avgjørende for om man ender opp som «working poor». Mens bare fem prosent av fulltidsansatte hører til denne gruppen, gjelder det 29 prosent av arbeidstakerne som jobber ufrivillig deltid.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler