Emosjonelle krav kan gi økt sykefravær

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Arbeid som innebærer direkte kontakt med kunder, klienter og pasienter kan være emosjonelt belastende og føre til økt sykefravær, viser ny studie.

Arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har en økt risiko for sykefravær, viser en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Disse resultatene viser at det er viktig å være oppmerksom på de emosjonelle aspektene ved yrker hvor kunder, klienter og pasienter er en stor del av arbeidshverdagen, sier stipendiat Anne-Marthe Rustad Indregaard i en nyhetsmelding fra STAMI.

16 prosent av norske arbeidstakere oppgir at de opplever høye emosjonelle krav i arbeidet. Emosjonelle krav er langt mer utbredt blant kvinner (23 prosent) enn blant menn (10 prosent).

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler