Ekstra fridager og penger holder eldre i jobb lenger

Flere fridager og bonuser kan være det lille ekstra som får eldre arbeidstakere til å bli i jobb, melder Forskning.no.

Ny forskning fra Fafo viser effekten ulike seniortiltak har på tidligpensjonering. Det viser seg at for 61- og 62-åringer kan ekstra fri og ekstra penger motivere dem til å stå lengre i jobb.

Studien konkluderer også med at lavere stillingsprosent, med eller uten lønnskompensasjon, ikke har noen effekt i det hele tatt.

Likevel brukte cirka 20 prosent av norske virksomheter med ti eller flere ansatte redusert arbeidstid som et seniortiltak i 2010.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler