Drammen på barnefattigdomstoppen

Mari Trommald, direktør i Bufdir. (Foto: Tine Poppe)

Drammen går hårfint foran Oslo når det gjelder barnefattigdom i norske storbyer. Det kommer fram i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdirs) Oppvekstrapport.         

I dag vokser 10 prosent av norske barn opp i familier med lav inntekt, og begge byene ligger over landsgjennomsnittet med henholdsvis 17,7 og 17,5 prosent. I Drammen utgjør dette hvert femte barn. Fortsetter utviklingen slik den har gjort siden slutten av 90-tallet, vil 15 prosent av barna i Norge være fattige i 2030.

– Vi ser at familiene som ligger i lavinntektssjiktet er mer utsatte for mange andre problemer, hjemme, på skolen og med helsen. Barnevernet er ikke tilstrekkelig for å fange opp dette – her må det arbeides på en bredere front, med boligsituasjon og fritidstiltak, sier direktør Mari Trommald i Bufdir til Aftenposten.

Trommald understreker viktigheten av at barna som er svakest på skolen fanges opp.

– Den viktigste enkeltfaktoren for å komme ut av fattigdom senere er at barn mestrer skolehverdagen sin, sier hun.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler