Danmark: Mindre alkohol og sex blant minoritetsungdom

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Ungdom med minoritetsbakgrunn har dårligere råd, mindre sex og lavere alkoholforbruk enn danske ungdommer. Det går fram av rapporten «Etniske minoritetsunge i Danmark» fra Det nationale forskningscenter for velfærd.

Gjennomsnittlig husstandsinntekt for minoritetsfamilier er 100 000 kroner lavere enn for majoritetsdanskene, viser rapporten.

Mens nesten alle etnisk danske 18-åringer har smakt alkohol, oppgir 27 prosent av guttene og 37 prosent av jentene med minoritetsbakgrunn at de aldri har rørt alkohol. Blant etnisk danske 18-åringer forteller 80 prosent av jentene og 75 prosent av guttene at de har hatt samleie. Blant minoritetsungdom er andelen 30 prosent for jentene og 52 prosent for guttene.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Anbud på Nav-tiltak har fått flere folk i arbeid, hevder statssekretær Christl Kvam og viser til tall fra Nav. Selv sier Nav at det er usikkerhet og feilkilder knyttet til tallene og at man ennå ikke har et reelt helhetsbilde av resultatene.

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler