Barnehageutbygging får flere kvinner i jobb

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Martin Eckhoff Andresen ved Økonomisk institutt har undersøkt om barnehager påvirker kvinners yrkesdeltakelse.

I sin doktorgradsavhandling finner Eckhoff Andresen at utbyggingen av barnehager for de aller minste på 2000-tallet var med på å styrke kvinners yrkesdeltagelse i Norge.

Når det gjelder spørsmålet om barnehagegang virker positivt inn på barns utvikling og videre skolegang, er imidlertid resultatene blandet og varierer ut i fra barnas alder og bakgrunn, skriver NTBinfo.no.

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler