Bare én av to jobber fram til pensjon

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Omtrent halvparten av alle som startet å ta ut alderspensjon i 2016 jobbet fram til pensjoneringstidspunktet. Den andre halvdelen stod utenfor arbeidslivet.

Mange mottok uføretrygd før de begynte å ta ut alderspensjon, viser tall fra Nav.

Det er særlig mange kvinner som ikke jobber til de pensjonerer seg. Bare 41 prosent av kvinnene jobbet fram til de tok ut alderspensjon i 2016. Tilsvarende tall for menn var 58 prosent.

34 prosent av kvinnene mottok uføretrygd eller andre ytelser fra Nav da de begynte å ta ut alderspensjon. Blant mennene var det 23 prosent som mottok Nav-ytelser.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Anbud på Nav-tiltak har fått flere folk i arbeid, hevder statssekretær Christl Kvam og viser til tall fra Nav. Selv sier Nav at det er usikkerhet og feilkilder knyttet til tallene og at man ennå ikke har et reelt helhetsbilde av resultatene.

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler