Avviser 550 pasienter daglig

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Press fra medier og tilsynsmyndigheter fører til en omfattende henvisningspraksis, mener Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Ifølge NRK viser upubliserte tall fra Norsk pasientregister (NPR) at 203.478 henvisninger som i fjor ble sendt til spesialisthelsetjenesten, i all hovedsak sykehusene, ble avvist. I snitt dreier det seg om 557 avvisninger hver dag.

– Det er noe som tyder på at vi har en henvisningspraksis som kan være i overkant, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Kritikk fra Helsetilsynet

Brelin mener press fra mediene og pasientene selv kan være årsaker til at fastlegene kanskje unødig sender pasientene videre til sykehusene. I tillegg kommer frykten for konsekvensene av å ikke gjøre noe.

– Det er en frykt for at man ikke har gjort en god nok jobb for pasienten, og det er en frykt for at man skal få represalier fra tilsynsmyndigheter, sier han.

Brelin viser til at Helsetilsynet aldri kritiserer en lege for å ha gjort for mye.

–​ Vi står under et konstant press fra tilsynsmyndighetene i enkeltsaker om at mer burde ha vært gjort, sier han.

LES FLERE NYHETER FRA KORTNYTT HER

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler