Avslørte lovbrudd ved Nav-kontorer

(Illustrasjonsfoto: Werner Juvik)

 

Flere kommuner har gitt langt mindre enn staten anbefaler i sosialstønad til unge mellom 17 og 23 år, viser en landsomfattende tilsynsmelding fra Helsetilsynet.

Ifølge Aftenposten er det snakk om totalt 72 tilsynsrapporter der det meldes om 65 avvik, hvorav flere regnes for alvorlige.

Et viktig funner at flere kommuner benytter egne standardsatser for økonomisk stønad, langt lavere enn statens veiledende satser, uten at det kan dokumenteres at det er forsvarlig.

Vil bidra til bedre kontroll i kommunene

Helsetilsynet påpeker at flere kommuner kjenner sine egne tjenester så dårlig at de ikke har oversikt over hvor det kan svikte eller hvor loven brytes, men ønsker ikke å kommentere saken før de har ferdigstilt sin egen oppsummering.

Nav sentralt opplyser til Aftenposten at det er kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige tjenester.

– Vi er godt kjent med funnene i det landsomfattende tilsynet, og vi vil vurdere hvordan vi kan bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for å yte sosiale tjenester. Vi bruker blant annet erfaringene fra tilsyn i forbindelse med revidering av rundskriv og i vurdering av opplæringsbehov i kommunene, sier kontorsjef Trond Wetlesen i Nav i en e-post til Aftenposten.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler