Asylbarn er fattigere enn før

(Illustrasjonsbilde: Shutterstock)

Barnefamilier på asylmottak har hatt dårlig råd i mange år, men nå henger de enda lenger etter andre familier i Norge, skriver Forskning.no.

De siste årene har barnefamiliene fått enda lavere kjøpekraft enn før, og ifølge en studie fra Høgskolen i Oslo og Akershus gikk kjøpekraften deres ned med 20 prosent mellom 1989 og 2016.

I år har en familie med to voksne og to barn på mellom seks og ti år 8140 kroner i måneden å leve av. De får dekket bolig, men må betale mat, klær og alt annet selv.

Satsene bestemmes av myndighetene, og er langt unna det mottakere av sosialhjelp får - faktisk under halvparten av det forbruksforskningsinstituttet Sifo anslår at en norsk familie trenger.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler