Arbeidskrav ga færre på sosialhjelp

KLARE FORVENTNINGER: Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt. Foto: Nyebilder.no

En ny NAV-analyse viser at antall unge sosialhjelpsmottakere ble redusert med 30 prosent i Drammen og Fredrikstad etter at det ble stilt krav om aktivitet for å motta ytelsen.

Å stille krav til sosialhjelpsmottakere har vært prøvd ut i ulike varianter i mange kommuner, og fra 1. januar 2017 skal det innføres nasjonalt for alle mottakere under 30 år. Hvilke krav som stilles er imidlertid i stor grad opp til kommunene selv å definere.       

– I disse to kommunene blir sosialhjelpsmottakerne møtt med klare forventinger til deltakelse, og ugyldig fravær får umiddelbare konsekvenser. Samtidig stiller NAV-kontoret opp med et heldagstilbud med innslag av praktisk arbeid. At dette har gitt gode resultater, er verdt å merke seg for Nav-kontorene som skal innføre aktivitetsplikt fra nyttår, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav til Nav.no

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler