Ansatte i finansnæringen går av tidlig

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Interne aldersgrenser har økt, seniorer trives og behersker ny teknologi. Likevel går verdifulle ansatte i finansnæringen av med pensjon tidlig, eller forsvinner ut med sluttpakker.

Det viser en rapport Proba Samfunnsanalyse har skrevet på oppdrag fra Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk.

Rapporten viser at flertallet av virksomhetene har innført tiltak som støtter eldre ansatte som ønsker å forlenge karrieren, og de fleste har endret bedriftsintern aldersgrense til 70 år. Likevel er gjennomsnittlig avgangsalder på bare 64 år, noe som er lavere enn i arbeidslivet for øvrig.

– Selv med fortsatt sterk nedbemanning vil finansnæringen i framtiden ha betydelig behov for nyrekruttering. Dette behovet kan reduseres dersom man lykkes med å øke avgangsalderen i bransjen, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler