687 000 tapte årsverk i 2016

Yngvar Åsholt er kunnskapsdirektør i Nav. (Foto: nyebilder.no)

Bortimot hvert femte årsverk i aldersgruppen 16 til 67 år gikk tapt i fjor på grunn av dårlig helse eller mangel på arbeid. Fra 2015 til 2016 har antall tapte årsverk økt med 13 500, ifølge Nav.

Økningen i antall tapte årsverk har kommet i samme periode som nedgangen i oljebransjen. Det er naturlig å se disse to utviklingstrekkene i sammenheng, sier kunnskapsdirektør i Nav Yngvar Åsholt.

Han påpeker også at alle personene bak de tapte årsverkene ikke nødvendigvis står permanent utenfor arbeidslivet.

– Mange har korte sykefravær eller er arbeidsledige i en kort periode. Vi ser også at en god del av de som har lange fravær også kommer tilbake i arbeid, og at ganske mange jobber noe ved siden av at de mottar en ytelse fra Nav, sier Åsholt.

Siste fra Velferd.no

Forskning

Tre klare kriterier går igjen i hjelpetiltakene for barn og unge med størst effekt, viser ny forskning. At unge blir lyttet til er den viktigste suksessfaktoren, forteller SINTEF-forsker Line Melby.

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler