44 prosent av funksjonshemmede i arbeid

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

I 2. kvartal i 2016 var 44 prosent av funksjonshemmede i alderen 15-66 i jobb.

Arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede har holdt seg ganske stabil de fire siste årene. I 2. kvartal i 2016 var 44 prosent av funksjonshemmede i alderen 15-66 i jobb. For befolkningen totalt var andelen 73 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse.

I alt 349 000 funksjonshemmede er ikke i arbeid, viser undersøkelsen. Av disse er det 85 000, eller en fjerdedel, som ønsker seg jobb.

Mer enn halvparten av de funksjonshemmede som er i jobb, har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemmingen. Tilpasningene dreier seg om endringer i arbeidsoppgaver eller arbeidstid og fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen.

LES FLERE NYHETER FRA KORTNYTT HER

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler