200 grunnskoleelever forsvinner hvert år

(Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Hvert år står rundt 200 pulter tomme i norske klasserom. Enkelte barn blir sendt ut av landet og utsatt for omsorgssvikt, ifølge Røde Kors.

– De sakene vi kommer i befatning med er veldig alvorlige fordi det er barn som er sendt ut av landet og opplever sosial kontroll, psykisk press og vold, sier Anne Marte Stifjeld, leder av Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, til NRK.

De siste årene har de hatt 60 saker der barn og unge er etterlatt i utlandet, opplyser de til statskanalen. Det er snakk om barn som er født og oppvokst i Norge, og som har gått på norsk skole.

Oslo er den kommunen i Norge som har flest saker der elever blir borte, ifølge Utdanningsdirektoratet. Hittil i år har 58 elever forsvunnet, og etter undersøkelser har kommunen funnet 44 elever i utlandet, skriver statskanalen. 22 av sakene er meldt til barnevernet.

Noen barn ser kommunen aldri igjen, andre dukker opp igjen etter måneder eller år. Mens noen har gått på gode skoler har andre store kunnskapshull.

– Det blir problematisk når barna ikke får opplæring. Blir du frarøvet det i avgjørende barneår får du et dårligere utgangspunkt for et godt liv, sier avdelingsdirektør Margaret Westgaard i Oslos utdanningsetat.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler