150 000 arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Etter at EU ble utvidet med nye medlemmer i 2004 og 2007 har tallet på arbeidsinnvandrere til Norge økt kraftig.

Ved inngangen til 2016 var 150 000 innvandrere fra EU-land i Øst-Europa i jobb i Norge. I 2003 var antallet 6 400, ifølge en artikkel på nettstedet arbeidslivet.no.

Nedkjøling i norsk økonomi har dempet veksten i arbeidsinnvandringen de siste årene. I 2014 sank antallet førstegangs arbeidsinnvandrere med 9 prosent fra året før. Fra 2014 til 2015 var nedgangen på nesten 16 prosent.

Polen og Litauen er de to viktigste opprinnelseslandene for arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. Nær 80 prosent av innvandrerne østfra har kommet fra disse to landene, ifølge artikkelen på arbeidslivet.no.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler