Inspirert av Ringer i Vannet:

Ungarske bedriftsledere skal kurses i inkludering

GJENSIDIG NYTTE: – Vi ble inspirert av Ringer i Vannet, og vi tror at det vi har utviklet kan inspirere folk i Norge, sier Andrea Toarniczky. Foto: Øivind Fjeldstad

Med inspirasjon fra Norge skal ungarske bedrifter bli bedre til å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet. – Det er viktig å bygge opp tillit hos arbeidsgiverne, sier Andrea Toarniczky fra Corvinus-universitetet i Budapest.

De siste årene har mange nordmenn med hull i CV-en eller andre utfordringer fått seg jobb gjennom Ringer i Vannet, NHOs rekrutteringsstrategi for å koble mennesker utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter som trenger nye medarbeidere.

Nå har NHO-satsingen også fått ringvirkninger ut over Norges grenser. Siden i fjor har Ringer i Vannet samarbeidet med Corvinus-universitetet i Budapest, som har utviklet et kursopplegg for inkluderende rekruttering.

«Kursopplegget kan gi norske virksomheter nye perspektiver på det de gjør.»
Andrea Toarniczky, Corvinus-universitetet, Budapest

Målsettingen er å øke arbeidsdeltakelsen for funksjonshemmede og personer med nedsatt arbeidsevne i Ungarn. Gjennom kursopplegget skal ungarske næringslivsledere og studenter blant annet bli kjent med erfaringer fra Norge på dette området.

Må forankres i toppen

Viktige hovedmålgrupper er toppledere og HR-ledere, forteller Andrea Toarniczky, som har vært med på å utvikle det nye opplæringstilbudet.

– HR-ledere står sentralt i arbeidet med rekruttering, men de får ikke resultater hvis arbeidet ikke er forankret i toppledelsen. Derfor er det viktig å bevisstgjøre både toppledere og HR-sjefer om deres ansvar.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

 

UTVIKLET I BUDAPEST: Kursopplegget for inkluderende rekruttering er utviklet ved Corvinus-universitetet, som ligger ved bredden av Donau i sentrum av Budapest. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

En tredje målgruppe er studenter.

– Studenter er framtidige ansatte, så det er viktig at de får opplæring på dette feltet, sier Toarniczky. Hun forteller at Corvinus-universitet vil samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner for å få innarbeidet kursopplegget i studieplaner for ulike fag.

 

Fleksibilitet og tilrettelegging

Som et ledd i utviklingen av kursopplegget har Corvinus-universitetet gjennomført studier av situasjonen på det ungarske arbeidsmarkedet og samlet eksempler på virksomheter med en inkluderende rekrutteringspraksis.

De gode eksemplene er hentet både fra Norge og fra Ungarn og er samlet i en håndbok som skal gi inspirasjon til andre.

Inkluderende rekruttering handler blant annet om å være fleksibel når det gjelder organisering av arbeidsoppgaver og å gi muligheter for tilrettelegging av arbeidssituasjonen, forklarer Toarniczky.

«Noe av det som er interessant med Ringer i Vannet, er den tette kontakten man har med arbeidsgiverne.»
Andrea Toarniczky, Corvinus-universitetet, Budapest

Som et godt eksempel trekker hun fram en ungarsk bedrift som bevisst jobber for å rekruttere funksjonshemmede.

– De ser på hvilke jobbmuligheter de har i bedriften og så på hvordan funksjonshemmede kan passe inn.

Kartlegger bedrifter

Corvinus-universitetet har utviklet kursopplegget i samarbeid med det statlige ungarske arbeidstrenings- og forskningsinstituttet TKKI og tiltaksarrangøren Salva Vita.

Salva Vita er en ideell stiftelse som arbeider med få personer med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Det skjer i stor grad gjennom jobbtrening i ordinære bedrifter, der både arbeidstaker og arbeidsgiver får tett oppfølging.

VIKTIG UTVEKSLING: – Kursopplegget kan gi norske virksomheter nye perspektiver på det de gjør, sier Andrea Toarniczky fra Corvinus-universitetet i Budapest. Foto: Øivind Fjeldstad

Salva Vita-stiftelsen nøyer seg imidlertid ikke med å formidle jobbsøkere, de går aktivt inn og analyserer bedriftene de samarbeider med.

– De går inn i bedriftene og kartlegger deres styrker og svakheter og definerer områder der det er behov for forbedring for å sikre en god rekrutteringspraksis, forteller Andrea Toarniczky.

Det er både fysiske og mentale barrierer som hindrer rekruttering av funksjonshemmede og personer med nedsatt arbeidsevne, påpeker hun.

– Mange arbeidsgivere er bekymret for at dette er mennesker som vil ha høyere sykefravær enn andre ansatte og at en inkluderende rekrutteringspraksis vil kreve mye tid og penger. Ved å formidle forskningsbasert informasjon kan vi bidra til å senke barrierene.

– Tillit er viktig

I fjor var Andrea Toarniczky i Norge og fikk en innføring i Ringer i Vannet-metoden. Da møtte hun arbeidsinkluderingsbedrifter og NHO-bedrifter som har rekruttert medarbeidere gjennom Ringer i Vannet.

– Noe av det som er interessant med Ringer i Vannet, er den tette kontakten man har med arbeidsgiverne. Det er viktig å bygge opp et tillitsforhold slik at arbeidsgivere føler seg trygge på at de får arbeidstakere som vil fungere, påpeker hun.

Norsk interesse

I november i år var Toarniczky tilbake i Norge for å presentere det ferdige kursopplegget. Til stede under presentasjonen var blant andre representanter for Handelshøyskolen BI, Norges Handikapforbund og Telenors rekrutteringsprosjekt for personer med funksjonshindringer, Telenor Open Mind.

Kursopplegget er oversatt fra ungarsk til engelsk og vil være fritt tilgjengelig slik at det kan brukes også utenfor Ungarns grenser. Og det er interesse for å ta kursopplegget i bruk i Norge, sier prosjektleder Paal Haavorsen i Ringer i Vannet.

– BI har signalisert interesse for å kjøre kurs på dette temaet. Og Telenor Open Mind har sagt at man kunne tenke seg å lage et pilotprosjekt i Telenorsystemet, forteller han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

BESØK I BUDAPEST: NHO Service har utviklet Ringer i Vannet, og i fjor var Petter Furulund og Anne Jensen fra NHO Service i Budapest, der de blant andre møtte representanter fra Salva Vita-stiftelsen. Foto: NHO Service

Nye perspektiver

Haavorsen påpeker at kursopplegget som er utviklet i Ungarn, har en bred tilnærming til spørsmålet om rekruttering og bedrifters samfunnsansvar. Det er noe det kan være nyttig å se på i Norge, mener han.

– Samfunnsansvar har i Norge vært mye knyttet til miljø og til å unngå barnearbeid. Å knytte rekruttering til samfunnsansvar er ikke så vanlig, men vi ser en økende interesse for dette i NHO-bedriftene.

Andrea Toarniczky mener det norsk-ungarske samarbeidet er nyttig for begge parter.

– Vi ble inspirert av Ringer i Vannet, og vi tror at det vi har utviklet kan inspirere folk i Norge. Kursopplegget kan gi norske virksomheter nye perspektiver på det de gjør, sier hun.

Kursopplegget fra Ungarn er lagt ut på Ringer i Vannets nettsider: http://bit.ly/2fYaSec

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler