Skole for arbeidslivet

Jobbforalle

KOM FOR Å LÆRE: I vår fikk butikksjef Siyamak Nemati besøk av statsminister Erna Solberg, som ville lære om arbeidet med rekruttering av medarbeidere med utenlandsk bakgrunn hos Kiwi XL Strømsø i Drammen. (Foto: Kiwi)

Kiwi-kjeden satser sterkt på intern opplæring og utvikling av ansatte. – I Kiwi er folka det viktigste, sier butikksjef Siyamak Nemati, som kommer til Velferdkonferansen for å fortelle om Kiwi-skolen.

Når prisene presses og vareutvalget blir stadig likere blant butikkjedene, kan sørvisen være det som avgjør hvorvidt kundene velger akkurat din butikk og ikke konkurrentens. Og da gjelder det å rekruttere de beste medarbeiderne og gi dem god opplæring.

Dette var noe av bakgrunnen for at Kiwi, som en av de første aktørene innen varehandelen, etablerte et eget skolekonsept i 1996, Kiwi-skolen.

«Etter å ha vært på kurs på Kiwiskolen blir de fleste veldig gira på å lære mer.»
Siyamak Nemati, butikksjef KIWI XL Strømsø, Drammen

Siden da har over 20 000 medarbeidere blitt uteksaminert fra skolen, som holder til på Lierstranda utenfor Drammen. Innpå 40 prosent av dem har utenlandsk bakgrunn.

Kunnskapshungrige

Markedsføring, svinn og drift, budsjettering, mattrygghet, ledelse, HMS og ikke minst kunnskap om varegrupper som ferskvarer, frukt og grønt, bryggeri, tørrvare, meieri og frys. Dessuten ranskurs.

Fagene på Kiwi-skolen spenner bredt. Noen kurs varer bare noen timer eller et par-tre dager. Andre strekker seg over flere måneder med undervisning og bedriftsbesøk kombinert med vanlig arbeid ute i butikk. Et viktig mål for skolen er også å motivere og inspirere.

– Det er veldig ettertraktet å gå på kurs. Folk opplever det som stort å komme inn på Kiwi-skolen og få mer kunnskap og gå mer i dybden, forteller Siyamak Nemati.

Som butikksjef med ansvar for over 50 medarbeidere på Kiwi XL Strømsø i Drammen vet han mye om interessen for kunnskap og kompetanseheving blant de ansatte.

Kobler arbeidsliv og utdanning

Noen kurs er obligatoriske, så som opplæringskurset for nyansatte. Andre kurs må man søke på. Det alle har til felles, er at de er tilpasset behovene de ansatte har i sine stillinger.

Kiwi-skolen retter seg mot medarbeidere på alle nivåer, fra nyansatte til butikksjefer og distrikt- og regionsjefer. Lederopplæring står sentralt. I tillegg til avgrensede, tematiske kurs, tilbyr skolen et omfattende traineeprogram for ansatte som ønsker å bli butikksjefer.

Satsingen på lederopplæring skyldes at intern rekruttering til lederstillinger er både ønsket og utbredt, samtidig som mange av lederemnene har lite formell utdanning.

Skoletrøtte på skolebenken

– Men hva med de som har valgt å jobbe i butikk fordi de er skoletrøtte? Vil de også sette seg på skolebenken hos Kiwi?

– Det hender noen reagerer på at de blir bedt om å ta et kurs på Kiwi-skolen, vedgår Nemati. Men skepsisen gir seg fort.

– Her handler det om å tilegne seg mer kunnskap om det man gjør og jobber med i hverdagen. Etter å ha vært på kurs blir de fleste veldig gira på å lære mer.

Møt Siyamak Nemati på Velferdkonferansen

Siyamak Nemati er butikksjef på Norges nest største Kiwi-butikk, KIWI XL Strømsø i Drammen.

9. november kommer han til Velferdkonferansen for å fortelle om inkludering av unge, innvandrere og folk med hull i CV-en i varehandelen.

Velferdkonferansen 2017 finner sted 9. og 10. november på Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen.

Les mer om konferansen og meld deg på her: http://www.jobbaktiv.no/arrangementer/velferdkonferansen/

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler