Mester Grønn:

Prisbelønnet innsats for inkludering

PRISET AV MINISTER: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (til høyre) sto for tildelingen av IA-prisen til Mester Grønn, her representert ved (fra venstre) HR-rådgiver Marika Bergman, hovedverneombud Henrik Jagland, personaldirektør Rita Bondeson Børke og gründer og daglig leder Erling Ølstad.

PRISET AV MINISTER: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (til høyre) sto for tildelingen av IA-prisen til Mester Grønn, her representert ved (fra venstre) HR-rådgiver Marika Bergman, hovedverneombud Henrik Jagland, personaldirektør Rita Bondeson Børke og gründer og daglig leder Erling Ølstad. Foto: Randi Årsetøy ©Randi Årsetøy

Mester Grønn er tildelt prisen som årets IA-bedrift i Buskerud for sin innsats for å skape et inkluderende arbeidsliv. – Tålmodighet og forankring til topps i bedriften er viktig for å lykkes, sier personaldirektør Rita Bondesen Børke.

– Hva har dere gjort for å fortjene prisen som årets IA-bedrift i Buskerud?

Vi har en klar strategi for samfunnsansvar, og inkluderende arbeidsliv er en del av dette. Vi har arbeidet mye med integrering av personer med nedsatt funksjonsnivå, blant annet gjennom arbeidspraksis på terminalen vår. Også i våre butikker har vi tatt inn folk som ikke har lykkes på andre arbeidsplasser, sier personaldirektør Rita Bondesen Børke.

– Krever slike praksisplasser mye tilrettelegging?

– Det varierer litt. Nå har vi to døvstumme som jobber på terminalen vår. Det krever litt tilrettelegging når det gjelder kommunikasjon, mens ellers jobber de som alle andre.

– Hvordan rekrutterer dere praksiskandidater?

– Vi samarbeider blant annet med Nav, Pøbelprosjektet og Fretex. Når vi blir presentert for en praksiskandidat gjør vi et intervju og kartlegger reelle arbeidsmuligheter. Målet er at praksisplassen skal være inngang til en fast jobb, enten hos oss eller hos andre. Det har også vært resultatet i flere tilfeller.

– Dere har også arbeidet med IA-målet om redusert sykefravær…

– I samarbeid med Navs arbeidslivssenter har vi jobbet med lederutvikling og opplæring av butikkledere for å få en god oppfølging av de ansatte. Vi ser nå at fraværet er på vei nedover. Nærværet har økt.

– Da arbeids- og sosialminister Robert Eriksson delte ut IA-prisen til Mester Grønn, roste han dere for også å legge til rette for at eldre kan stå lengre i jobb. Hva gjør dere på dette området?

– Vi har en lav gjennomsnittsalder blant de ansatte, men alder spiller ingen rolle ved ansettelser. Det hender rett som det er at vi ansetter folk over 50 år. En av våre medarbeidere ble ansatt etter at han hadde gått av med pensjon fra jobben sin i en bank.

– Hva er drivkraften bak Mester Grønns innsats for et inkluderende arbeidsliv?

– Det bunner i grunnleggende holdninger hos gründerne av bedriften, som går på at vi skal drive ærlig, redelig og ansvarlig. Vår visjon er å skape glede i alle hjem, og den visjonen omfatter også arbeidsplassen og de ansatte. 

– Hva er nøkkelen til å lykkes?

Satsingen må være forankret i toppen, og hele organisasjonen må være med. Samtidig er tålmodighet er viktig. Man ser ikke resultater fra en dag til en annen. Vi har holdt på med dette i mange år.

Denne artikkelen sto på trykk i Velferd 6-2014. Klikk her for elektronisk utgave.

DETTE ER JOBBFORALLE.NO:
Magasinet Velferd har opprettet stillingsmarkedet jobbforalle.no som et verktøy for å fremme et inkluderende arbeidsliv i praksis. Samtidig er det opprettet en egen jobbforalle.no-seksjon i papirutgaven av Velferd og på velferd.no. I denne seksjonen presenteres stoff knyttet til stillingsmarkedets mål om å bidra til et rausere arbeidsliv.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler