jobbforalle-bloggen:

NAV må bli en operasjonssentral

OPERASJONSSENTRAL: Nav må fungere som operasjonssentral for inkluderingsvillige arbeidsgivere som ikke har tid og krefter til å gå runden hos statlige etater med rare forkortelser, men som er villig til å bidra til økt integrering for store grupper, skriver Inger Lise Blyverket i Virke i dette blogginnlegget.

OPERASJONSSENTRAL: Nav må fungere som operasjonssentral for inkluderingsvillige arbeidsgivere som ikke har tid og krefter til å gå runden hos statlige etater med rare forkortelser, men som er villig til å bidra til økt integrering for store grupper, skriver Inger Lise Blyverket i Virke i dette blogginnlegget. Foto: Øivind Fjeldstad ©Øivind Fjeldstad

Bedrifter vil helt sikkert være dyktige til å få flyktninger i jobb. Men de må møte et NAV som kan være «ei dør inn» for inkluderingsvillige arbeidsgivere, skriver Lise Blyverket i hovedorganisasjonen Virke i jobbforalle-bloggen.

Vi har startet på et nytt år med mange usikkerhetsmomenter. Veldig mange piler peker i feil retning, ikke minst gjelder det økning i antall ledige mange steder i landet. Foreløpig har det gått hardest ut over enkelte vestlandsfylker, og ledigheten er tett forbundet med nedgangen i oljesektoren. Men ringvirkninger til andre bransjer vil føre til økt ledighet flere steder i landet.

Samtidig er det oppsving og optimisme både i fylker og bransjer som har levd i oljeskyggen i mange år. Vedvarende lav kronekurs skaper økt konkurransekraft i deler av industrien som har slitt med svært høyt kostnadsnivå, og forhåpentligvis skaper dette grobunn for innovasjon og bedriftsetablering.

Samtidig med økning i ledighet ser vi en stor tilstrømming av flyktninger til landet. Diskusjonene om hva som skal til for å møte dem og dette på en god måte, har gått høyt. Stadig flere peker på arbeidslivet som den beste arena for både å lære språk og kultur.

De fleste mennesker ønsker å bidra, og deltakelse i arbeidslivet kan fremme raskere og bedre integrering. Men det kan også bety økt konkurranse – særlig innenfor de delene av arbeidsmarkedet som tradisjonelt har vært åpent for personer som mangler formell utdanning, som ikke nødvendigvis ønsker eller i stand til å jobbe fullt, og som trenger større eller mindre grad av tilrettelegging.

Virke organiserer mange bedrifter som er vant til, og gode på, å inkludere dem som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. Små arbeidsplasser, der ansatte og leder jobber skulder ved skulder, og der internopplæring tilpasset et mangfold av bakgrunner er godt innarbeidet, gir muligheter for dem som mange andre bransjer ikke tør satse på. Bedrifter som har trent på inkludering, vil helt sikkert også være dyktige til å få flyktninger i jobb.

Men de må møte et NAV som har fullmakt og autoritet til å samordne ytelser på tvers av mange statlige etater. De må møte et NAV som tilbyr dem ekstra tilskudd for den språkopplæringen de faktisk og praktisk må tilby, skal flyktninger med kort botid kunne gjøre en god jobb. De må møte et NAV som kort og godt har fått et ansvar som operasjonssentral.

«Ei dør inn» kalte tidligere arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen NAV-reformen – da tenkte han på brukeren eller klienten. Slagordet funker enda bedre i møte med inkluderingsvillige arbeidsgivere som ikke har tid og krefter til å gå runden hos statlige etater med rare forkortelser, men som er villig til å bidra til økt integrering for store grupper.

Av Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk, Hovedorganisasjonen Virke

Denne jobbforalle-bloggen sto på trykk i magasinet Velferd 1-2016. Klikk her for digital utgave av Velferd.

DETTE ER JOBBFORALLE.NO:
Magasinet Velferd har opprettet stillingsmarkedet jobbforalle.no som et verktøy for å fremme et inkluderende arbeidsliv i praksis. Samtidig er det opprettet en egen jobbforalle.no-seksjon i papirutgaven av Velferd og på velferd.no. I denne seksjonen presenteres stoff knyttet til stillingsmarkedets mål om å bidra til et rausere arbeidsliv.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler