– Jeg hadde mistet alt håp

ØKT SELVINNSIKT: – Jeg visste jeg var i et dårlig miljø, men jeg var ikke klar over hvor mye det påvirket meg, forteller Said Nasser. Foto: Merete Lindstad

Said fikk tilbake selvtillit og troen på omverdenen ved hjelp av Frog-metoden. Nå har 20-åringen erstattet en problemfylt hverdag med målrettet innsats for å få lærlingplass som tømrer.

I sju uker i våres deltok Said Nasser i læringsprogrammet Frog hos arbeidsinkluderingsbedriften Norasonde. Programmet retter seg mot unge og unge voksne som er i ferd med å falle ut av skole, jobb og samfunnsliv.

– Før jeg begynte på Frog-programmet tenkte jeg veldig mye på alle problemene mine. Jeg hadde ikke noe håp og var veldig trist og lei meg, forteller Said. Han ramser opp familiekonflikter, sykdom, småkriminalitet, avbrutt skolegang og stadig flytting mellom familie, venner og etter hvert også fosterhjem og barnevernsinstitusjon.

«Det spiller ingen rolle hvilken forandring de unge ønsker. Det viktige er at de må ville en forandring.»
Hege Glavin, Frog-trener

Dessuten hadde Said økonomiske problemer etter at noen kompiser hadde misbrukt bankkortet hans og påført ham en betydelig gjeld.

– Jeg var i et dårlig miljø. Jeg visste det var dårlig, men jeg var ikke klar over hvor mye det påvirket meg. Jeg hadde slutta å føle og ville ikke leve og sånt.

Et vendepunkt

Deltakelsen på Frog-workshopen hos Norasonde på Lillestrøm sammen med 11 andre unge som også slet med tilværelsen, ble et vendepunkt. I løpet av det siste halvåret har Said ryddet opp i gjelden, fullført videregående, skaffet seg eget sted å bo og nye venner, sluttet å røyke og begynt å trene.

Dessuten spiser han frokost hver dag.

– Jeg har lært meg hva jeg må gjøre for å være glad. Det er blant annet å trene og spise frokost, ler Said fornøyd. Han mener at den største endringen i tilværelsen er endringen i hodet, der de positive tankene har tatt over for mye av håpløsheten og alt det negative.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

HARDT ARBEID: På Norasondes Frog-program blir deltakerne heiet fram, men må også jobbe hardt for å få til endringer, mener Frog-deltaker Said Nasser. – Dette er ikke myk coaching, men tøft endringsarbeid, understreker Hege Glavin. Foto: Merete Lindstad

Blir kjent med seg selv

Å endre destruktive tankemønstre og holdninger til seg selv og omgivelsene er et sentralt element i Frog-metoden, forklarer Hege Glavin, sertifisert Frog-trener hos Norasonde.

Frog-programmet Frog Online Identity er utviklet av den sosiale entreprenøren Ingeborg Omdal Lykseth og hennes selskap lyk-z & døtre as som et læringsprogram for unge som ønsker å skape endring i livet sitt. Dette har Norasondegruppen videreutviklet til et program som går over et halvt år.

– Det spiller ingen rolle hvilken forandring de unge ønsker. Det viktige er at de må ville en forandring, understreker Glavin. – De som kommer til oss sier: «Jeg har det ikke bra. Jeg vil ha det bra.» Det er nok.

Gjennom Frog-programmet får de unge verktøy til å bli kjent med seg selv og identifisere interesser og evner, og med dét motivasjon til å komme tilbake til utdanning, arbeidsliv eller på annen måte delta i samfunnslivet.

«Alle som sliter, trenger litt hjelp til å fikse opp i hodet.»
Said Nasser, deltaker i Frog-programmet

Programmet består av en workshop over sju uker med 12 deltakere etterfulgt av individuell oppfølging i 19 uker. Workshopen er delt opp i ulike bolker der deltakerne arbeider med temaer som drømmer, identitet og kommunikasjon. Arbeidet gjennomføres i mindre grupper, i par og i plenum.

Underveis jobber ungdommene også online på en egen webplattform der de svarer på spørsmål og gjør oppgaver knyttet til de ulike temaene. Her kan de også kommunisere med trenerne og de andre kursdeltakerne.

Tøft endringsarbeid

– Dette er et «gjøre»-program, påpeker Hege Glavin og forteller om workshopen som omfatter øvelser med blant annet forming, fotografering og andre kreative aktiviteter.

Noen av øvelsene gir deltakerne trening i å identifisere egne verdier og hvor de vil i livet sitt. Andre bidrar til å bygge bevissthet om hvordan man kommuniserer, mens andre igjen handler om å koble bevissthet til handling, eller å gå ut av komfortsonen sin for å styrke mestringsfølelsen.

Øvelsene er utarbeidet etter metoder som er basert på blant annet kognitiv trening og kommunikasjonsteknikker fra filmfag, coaching og lederutvikling.

– Dette er ikke myk coaching. Dette er tøft endringsarbeid, sier Glavin, men poengterer at øvelsene skal være lette å gjennomføre. Det er viktig for at deltakerne skal oppleve at verden ikke er så farlig. Et viktig mål med Frog-programmet er å hjelpe deltakerne med å få tillit til seg selv og til sine omgivelser.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

ENDRE TANKEMØNSTRE: Å endre destruktive tankemønstre og holdninger til seg selv og omgivelsene er et sentralt element i Frog-metoden, forklarer Hege Glavin, sertifisert Frog-trener hos Norasondegruppen.

Norasonde-medarbeideren understreker betydningen av å arbeide i grupper.

– Gjenkjennelsesfaktoren er viktig. Det å oppleve at andre har det som deg og få ærlige tilbakemeldinger fra likesinnede, ser vi påvirker deltakerne.

Frog for alle som sliter

Mange av Frog-deltakerne kommer via Nav, andre fra barnevernet, helsestasjonene eller utekontaktene. I noen tilfeller kommer de direkte fra foreldrene.

En del av deltakerne har sittet fast i Nav-systemet lenge, andre har gått til og fra med jobber de faller ut av på grunn av angst eller depresjon, forteller Hege Glavin.

– Vi har 17-åringene som har sittet 24 timer i døgnet på nett, som skolen har mistet og foreldrene ikke vet hva de skal gjøre med. Og så er det de skoleflinke jentene som sliter med prestasjonsangst, og ungdommene som isolerer seg, de som har droppet helt ut og som spør: «Hvem er jeg?».

Basert på egne erfaringer som deltaker i Frog-programmet, mener Said Nasser at Frog passer for alle som strever litt med livet.

– Alle som sliter, trenger litt hjelp til å fikse opp i hodet, til å tenke positivt og finne mening med livet. Alle trenger noen som sier: «Du klarer det! Du er bra nok!»

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler