jobbforalle-bloggen:

Inkludering lønner seg – for alle

TENKER UTRADISJONELT: 25 prosent av Stormbergs medarbeidere skal være rekruttert blant mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet, forteller Stormberg-sjef Steinar J. Olsen.  

TENKER UTRADISJONELT: 25 prosent av Stormbergs medarbeidere skal være rekruttert blant mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet, forteller Stormberg-sjef Steinar J. Olsen.   Foto: Jan Rune Eide

Arbeidsgivers holdninger er det klart viktigste for inkludering i arbeidslivet, skriver daglig leder Steinar J. Olsen i Stormberg i dette blogginnlegget.

I Stormberg har vi gode erfaringer med å tenke utradisjonelt når det gjelder rekruttering. Vi har siden starten i 1998 hatt som policy at 25 prosent av Stormbergs medarbeidere skal være rekruttert blant mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet. Vi har samarbeidet nært med det offentlige virkemiddelapparatet i dette arbeidet, og NAV har vært en meget god samarbeidspartner.

Et viktig kriterium for at vi har lykkes med vårt inkluderende arbeid (IA) skyldes at vi har klart å ha to tanker i hodet på en gang. Vi har bygget opp en kultur som innebærer at vi på den ene siden stiller klare krav, og på den andre siden er fleksible, legger til rette og viser omsorg. Begge deler krever en aktiv ledelse som evner å kommunisere og spille på lag med sine medarbeidere.

Arbeidsgivers holdninger er det klart viktigste for inkludering i arbeidslivet. Har arbeidsgiver fordomsfrie og sunne holdninger overfor mennesker med hull i CV-en, så blir resultatet mer inkludering, uavhengig av hvilke økonomiske incentiver som måtte foreligge.

Det store målet må være å få flere menneskelige ressurser over fra en passiv trygdetilværelse til en aktiv og mer bærekraftig arbeidsaktiv tilværelse. Jeg tror flere og flere arbeidsgivere har god vilje og ønske om å ta et IA-ansvar, men har vanskelig for å komme i gang. For å hindre at de blar videre i søknadsbunken, fordi usikkerheten knyttet de offentlige virkemidlene er for stor, så må det forenkles og avbyråkratiseres. Det vil komme både arbeidstager, arbeidsgiver og storsamfunnet til gode.

En mer helhetlig tenkning rundt situasjonen, mer fleksible ordninger og fokus på hva som faktisk virker, vil kunne gjøre det lettere å tilby tiltak og ytelser som kan gi bedre resultater for alle parter. Men det er arbeidsgiverne som sitter på nøkkelen til mer inkludering i arbeidslivet. Dette ansvaret må arbeidsgiverne ta, og så må det offentlige ta sin del av ansvaret ved å gjøre det enklere for arbeidsgivere å være inkluderende. Vi har alle alt å vinne på å gjøre ord til handling.

Steinar J. Olsen, gründer og daglig leder, Stormberg AS

Denne jobbforalle-bloggen sto på trykk i magasinet Velferd 3-2015. Klikk her for digital utgave av Velferd.

DETTE ER JOBBFORALLE.NO:
Magasinet Velferd har opprettet stillingsmarkedet jobbforalle.no som et verktøy for å fremme et inkluderende arbeidsliv i praksis. Samtidig er det opprettet en egen jobbforalle.no-seksjon i papirutgaven av Velferd og på velferd.no. I denne seksjonen presenteres stoff knyttet til stillingsmarkedets mål om å bidra til et rausere arbeidsliv.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler