Velferd med nytt stillingsmarked:

– En portal for et rausere arbeidsliv

MØTEPLASS: – Formålet med jobbforalle.no er å skape en møteplass mellom arbeidsgivere med vilje til en raus og inkluderende rekruttering og mennesker som møter utfordringer når de søker jobb gjennom vanlige kanaler, sier Velferd-redaktør Tore Kristensen.

MØTEPLASS: – Formålet med jobbforalle.no er å skape en møteplass mellom arbeidsgivere med vilje til en raus og inkluderende rekruttering og mennesker som møter utfordringer når de søker jobb gjennom vanlige kanaler, sier Velferd-redaktør Tore Kristensen. Skjermdump fra jobbforalle.no

1. november lanserte Velferd jobbforalle.no, en jobbportal for mennesker som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. – Vår ambisjon er at jobbforalle.no skal være et verktøy for å høvle ned terskelen inn til arbeidslivet, sier Velferds redaktør Tore Kristensen.

– Vi trenger praktiske verktøy for å omsette visjonene om et mer inkluderende arbeidsliv i praktisk handling. Meningen er at jobbforalle.no skal være et slikt verktøy, sier Tore Kristensen.

Velferds redaktør står i spissen for etableringen av den nye jobbportalen for inkluderende rekruttering, og han slår fast at ambisjonene er klare.

– Formålet med jobbforalle.no er å skape en møteplass mellom arbeidsgivere med vilje til en raus og inkluderende rekruttering og mennesker som av ulike grunner møter utfordringer når de søker jobb gjennom vanlige kanaler.

Arbeidsgiverne har egeninteresse av å annonsere på jobbforalle.no, understreker Kristensen.

– Jeg er helt sikker på at man som arbeidsgiver får mye igjen for å være raus og slippe inn andre kvaliteter og annen kunnskap enn det som er helt A4. Å vise at man er opptatt av en inkluderende rekruttering bidrar også til å bygge opp et positivt omdømme.

I startfasen

Den nye jobbportalen er i en etableringsfase, og det arbeides nå med å få på plass avtaler med ulike annonsører. Gjennom årsavtaler vil annonsørene for en rimelig pris kunne annonsere alle sine relevante stillinger gjennom hele året på jobbforalle.no.

I tillegg til henvendelser rettet mot potensielle annonsører, arbeides det også med å få til samarbeid med ulike organisasjoner og etater.

– Vi har et samarbeid med Nav Buskerud om å legge ut stillinger. Nav sentralt er også positive til prosjektet, og vi vil få lagt ut lenke til jobbforalle.no på relevante nettsider i Nav-systemet, forteller Tore Kristensen.

Velferds redaktør og initiativtaker til jobbforalle.no peker også på Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, med sine 75 medlemsorganisasjoner, som en attraktiv samarbeidspartner.

– Vi har fått lov til å bruke deres logo og håper på et formalisert samarbeid. Vi vil knytte til oss flest mulig aktører som jobber opp mot de gruppene vi ønsker å hjelpe inn i arbeidslivet, poengterer han.

Bygger på erfaringer

Beslutningen om å opprette jobbforalle.no bygger blant annet på erfaringene fra det daglige arbeidet med Magasinet Velferd.

– Gjennom arbeid med Velferd har vi møtt mange mennesker som opplever å tape i konkurransen om ledige jobber. Det kan være funksjonshemmede, unge som har droppet ut av skolen, mennesker med innvandrerbakgrunn eller andre som av ulike grunner har hull i CV-en. Samtidig har vi møtt mange arbeidsgivere som viser en genuin vilje til inkluderende rekruttering, sier Kristensen.

Vil høvle ned terskelen

God vilje er imidlertid ikke nok. 13 år har gått siden myndighetene og partene i arbeidslivet undertegnet den første avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Likevel opplever mange fortsatt at terskelen inn til arbeidslivet er høy. Resultatene står ikke i forhold til ambisjonene og viljen som er uttrykt av politikere, myndigheter, organisasjoner og arbeidsgivere.

– En av grunnene kan være at man har manglet gode verktøy for å omsette den gode viljen i handling som gir konkrete resultater. Jobbforalle.no vil være et slikt verktøy som kan bidra til å høvle ned den høye terskelen mange snubler i når de forsøker å få seg en jobb, sier Tore Kristensen.

Klikk her for å gå inn på jobbforalle.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler