Nav Grünerløkka:

Drømmeuker for unge på sosialhjelp

FORANDRET: – Jeg har fått mer selvtillit og er blitt mer motivert etter Drømmeukene, forteller Richard Anthony Heatly. Prosjektleder Anna-Sabina Soggiu liker det hun hører.

FORANDRET: – Jeg har fått mer selvtillit og er blitt mer motivert etter Drømmeukene, forteller Richard Anthony Heatly. Prosjektleder Anna-Sabina Soggiu liker det hun hører. Foto: Merete Lindstad ©Merete Lindstad

Et skreddersydd motivasjons- og mestringskurs ved Nav Grünerløkka får ungdom ut i utdanning og jobb. – Jeg har fått mer selvtillit og er blitt mer motivert etter Drømmeukene, sier Richard Anthony Heatly. Les saken i siste nummer av Magasinet Velferd.

– Hadde det ikke vært for Drømmeukene, hadde jeg fortsatt som før. Fortsatt med å sove, spise og trene. Ikke noe mer, sier Richard Anthony Heatly. Nå har 23-åringen målet klart. – Jeg vil ha jobb. Jeg skal ha jobb.

Fra mandag til fredag gjennom seks uker våren 2014 gjorde Richard noe han ikke hadde gjort på lenge: Sto opp om morgenen. Etter at han halvannet år tidligere hadde mistet jobben som rivningsarbeider på grunn av innskrenkninger, hadde hverdagsrutinene sklidd ut og de dårlige vanene tatt overhånd.

– Jeg sov gjerne til femtiden om ettermiddagen og hadde en dårlig livsstil med dop og alkohol, forteller Richard. At han ikke hadde jobb lenger, var ikke så farlig. – Jeg fikk penger fra Nav, så det gikk jo rundt på et vis.

Så dukket tilbudet opp om å bli med på Drømmeukene. Uten å vite helt hva det innebar og med en viss porsjon skepsis, slo han til på forslaget fra tiltakskonsulenten ved Nav.

Mandag morgen 24. februar stilte Richard og 29 andre ungdommer klare i det lille, gulmalte grendehuset i Korsgata 16 i Oslo for å bli med på Nav Grünerløkkas skreddersydde motivasjons- og mestringskurs for sånne som ham. For unge som har falt ut av skolen eller som har problemer med å få eller beholde en jobb.

Les denne saken og mye annet stoff om velferd, arbeid og inkludering i siste nummer av Magasinet Velferd.

Bygge selvtillit og framtidstro

– Dette er et litt annerledes kurstilbud, der vi gjør helt andre ting enn i timeavtaler på Nav, sier Anna-Sabina Soggiu, sosionom ved Nav Grünerløkka.

– Drømmeukene handler om å bli kjent med ungdommene og se ressursene og mulighetene deres i en annen setting. Og for ungdommene dreier det seg om å oppdage nye, gode sider hos seg selv.

Deltakerne er mellom 18 og 25 år. Flesteparten går på sosialhjelp. Mange av dem strever med å strukturere livene sine og har få i omgangskretsen som er i arbeid og dermed kan være rollemodeller. Under drømmeukene skal de få bygget opp selvtilliten og troen på framtiden. Målet er at ungdommene skal bli trygge og selvstendige nok til å komme seg ut i ordinært arbeid eller fullføre utdanning.

– Mange har hatt vanskelige livsbetingelser og møtt store utfordringer veldig tidlig i livet. Noe av det de setter mest pris på, er å møte andre i samme situasjon som dem selv og erfare at man likner på andre, forteller Soggiu.

– Når du setter sammen folk som er i samme situasjon, kan det utløse ressurser og mestringsstrategier.

Lærer om voksenlivet

Inspirasjonsforedrag, fagbolker om ulike temaer, rollespill og praktiske oppgaver står på programmet under Drømmeukene. Ungdommene øver på å skrive CV og jobbsøknader, leder gruppearbeider og trener på jobbintervju og presentasjon av seg selv. I tillegg kommer arbeidspraksis.

Samarbeidspartnerne er mange. De unge besøker blant annet NHO og LO der de lærer om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Hos et forsikringsselskap får de vite om hva som kan være lurt å forsikre, en bankrepresentant forklarer om lån og sparing, mens Likestillings- og diskrimineringsombudets utsendte sørger for høy temperatur i diskusjoner om hva diskriminering er.

Husbankens budsjettspill i hverdagsøkonomi, «Sjef i eget liv», og Navs egen «boligskole» om alt fra husleiekontrakt til fuktskader og navn på postkassa, hører også med.

Håp skaper motivasjon

– Alle samarbeidspartnerne blir utfordret på at de må formidle på en annen måte enn de ellers ville gjort. Gjerne gjennom lek og fortellinger fra livet. Det må være autentisk og det må treffe. Det får de til, påpeker Soggiu.

Når deltakerne blir fortalt om for eksempel Husbanken, er det ikke bare for å formidle hvordan de kan skaffe seg bolig der.

– Poenget er vel så mye å lansere ideen om at «selvfølgelig skal også du ha et sted å bo i framtiden». På den måten viser vi de unge at vi tar dem på alvor. For mange framstår det i utgangspunktet som helt urealistisk å tenke på egen bolig. Men greier vi å plante et håp om at det er mulig, skaper det motivasjon.

Inspirasjon

Inspirerende forbilder er viktig. Avhengig av hva ungdommene er interesserte i, får de møte alt fra murere og vaktmestere til ansatte i forsvaret, i en barnehage eller et reisebyrå. Det de har felles, er at de trives og er stolte av yrket sitt.

I tillegg kommer inspirasjonsforedrag fra dansere, skuespillere, bloggere og andre med kreative yrker eller interesser de gløder for. Her kan kjendisfaktoren være høy.

– Hensikten er å vise fram folk som lever litt annerledes, som kanskje ungdommene kan kjenne seg igjen i, forteller Anna-Sabina Soggiu.

Jobb er nøkkelen

Drømmeukene gir resultater. Over halvparten av deltakerne i 2013 er i dag i ordinært arbeid. En fjerdedel går på skole eller kurs. Blant de øvrige er noen på skjermede arbeidstreningstiltak og andre i behandling for problemer med helse, psyke eller rus.

Richard, som ble ferdig med Drømmeukene rett før sommeren, venter fortsatt på napp på en av jobbsøknadene sine. Så langt har det bare blitt praksisplasser. Det takker han nei til.

– Jeg vet at jeg kan jobbe og vil ikke lenger være gratisarbeider. Jeg er blitt mer bestemt nå, sier Richard.

– Nå skal jeg ha fast jobb, samme hva det er. Fast jobb er nøkkelen til et liv med stabilitet og rammer.

Denne artikkelen står på trykk i Magasinet Velferd nr. 5-2014. Etter at bladet kom ut, har Velferd fått gode nyheter om Richard: Nå har han fått seg jobb.

Som abonnent på Velferd holder du deg oppdatert på det som skjer på velferdsfeltet. Klikk her for å bestille abonnement.

DETTE ER JOBBFORALLE.NO:
Magasinet Velferd har opprettet stillingsmarkedet jobbforalle.no som et verktøy for å fremme et inkluderende arbeidsliv i praksis. Samtidig er det opprettet en egen jobbforalle.no-seksjon i papirutgaven av Velferd og på velferd.no. I denne seksjonen presenteres stoff knyttet til stillingsmarkedets mål om å bidra til et rausere arbeidsliv.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler