A-en i Nav

SEIGLIVET MYTE: «Det er en seiglivet myte at arbeidsgivere tar mot tilskudd fra NAV for ansatte på praksisopphold uten å følge dem opp godt nok», skriver Inger Lise Blyverket i Hovedorganisasjonen Virke i denne bloggen.

SEIGLIVET MYTE: «Det er en seiglivet myte at arbeidsgivere tar mot tilskudd fra NAV for ansatte på praksisopphold uten å følge dem opp godt nok», skriver Inger Lise Blyverket i Hovedorganisasjonen Virke i denne bloggen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock ©Shutterstock

Tilbakemeldingen er entydig fra arbeidsgivere som inkluderer: Det kan aldri bli for mye oppfølging og veiledning fra NAV, skriver Inger Lise Blyverket i Hovedorganisasjonen Virke i jobbforalle-bloggen.

Organisasjonen Unge funksjonshemmede stilte følgende fornuftige spørsmål under Arendalsuka 2015: Er det A-en for arbeid som har manglet i NAV, eller er det egentlig dagens arbeidsmarked som ikke passer for personer som trenger tilrettelegging og fleksible deltidsjobber?

NAV sier selv at de ikke er gode nok på arbeidsmarkedskompetanse. Men de senere årene har det skjedd mye kompetanseutvikling i NAV, og jeg tør påstå at bransjespesifikk kunnskap er langt mer til stede nå. I tillegg er mange NAV-medarbeidere nysgjerrige og lydhøre når det gjelder Virkes påstand om at NAV må:

Tenke som en arbeidsgiver. Virke har holdt veldig mange foredrag for NAV de siste par årene og dermed fått anledning til å møte minst 1500 NAV-medarbeidere. Vi tilbyr kunnskap om de ulike bransjer men også gode råd om hvordan du på best mulig måte veileder arbeidsgivere som åpner døra for dem som står utenfor. Arbeidsgivere som blir møtt med mistenksomhet eller ikke når fram når de henvender seg til NAV, ser ingen grunn til å tilby sin arbeidsplass som inkluderingsarena. Når NAV-medarbeidere bevisstgjøres om egen byråkratspråkbruk eller egne fordommer mot enkelte bransjer, viser de vilje til å endre både språk og holdninger. Stadig flere NAV-medarbeidere bygger gode og forutsigbare relasjoner til lokalt næringsliv, men:

Fremdeles er det for store variasjoner. Arbeidsgivere vet fremdeles ikke hva de møter eller hva de kan forvente. Mange av Virkes medlemmer har avdelinger, filialer eller butikker rundt om i landet, og de ser enkelt at ulik praksis og ulike holdninger fremdeles rår. I tillegg er det en seiglivet myte at arbeidsgivere tar mot tilskudd fra NAV for ansatte på praksisopphold uten å følge dem opp godt nok. Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) har spurt arbeidsgivere som inkluderer, og deres tilbakemelding er entydig: Det kan aldri bli for mye oppfølging og veiledning fra NAV. Afi konkluderer selv med at arbeidsgivere som inkluderer gjør det på tross av og ikke på grunn av støtte fra NAV. Sett i lys av det blir det pussig når Vågengutvalget foreslår at NAV skal:

Insource framfor å outsource? Til det er å si at private tiltaksarrangører har lang erfaring og er dyktige på markedskompetanse og relasjonsbygging til arbeidslivet. Å kaste vrak på denne type kompetanse fordi utvalget tror at NAV blir bedre av å gjøre mer av det de ikke helt får til, kan vise seg å bli en svært dyrekjøpt erfaring. Å eksperimentere for mye med noe som i dag fungerer bra, vil bare ramme dem som trenger det mest; nemlig de som står utenfor arbeidslivet.

Når det gjelder andre del av spørsmålet – om dagens arbeidsmarked ikke passer for personer som trenger tilrettelegging og fleksible deltidsjobber, så lover jeg at jeg skal svare på det. Både i bloggform og på Jobbforalles egen konferanse den 12.november. Ses vi da?

Av Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk, Hovedorganisasjonen Virke

Dette blogginnlegget sto på trykk i magasinet Velferd nr. 5-2015. Klikk her for elektronisk utgave.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler