Når de beste drar

UNDERMINERER: Når flere ressurssterke og velutdannede reiser ut, kan det skape ekstra vanskeligheter når landet skal prøve å reise seg igjen etter krisa.

UNDERMINERER: Når flere ressurssterke og velutdannede reiser ut, kan det skape ekstra vanskeligheter når landet skal prøve å reise seg igjen etter krisa. Illustrasjonsfoto: Shutterstock ©Shutterstock

Det er de unge og velutdannede som forlater kriserammede europeiske land. Når de beste drar, kan det bli verre for landene å komme seg på fote igjen.

Mange forlater nå Irland, Spania, Portugal og Italia på grunn av vanskelige økonomiske tider og høy arbeidsledighet. De fleste utvandrerne velger et annet europeisk land som reisemål, ikke minst Tyskland. Dette kommer fram i en artikkel i det danske «Ugebrevet A4», utgitt av Landsorganisasjonen i Danmark.

Så langt har ikke mange av fra disse landene kommet til Norge, selv om det har vært en økning de siste årene. Hit til landet er det fremdeles østeuropeere, og i særdeleshet polakker, som dominerer blant arbeidsinnvandrerne.

Fare for en tapt generasjon

Ungdommen rammes hardest av den stadig voksende arbeidsledigheten i flere EU-land. At Hellas og Spania i 2012 har en ungdomsledighet på over femti prosent, og at ledighetsratene i land som Portugal, Italia og Irland er over tretti prosent, gir grunn til å snakke om farene for en tapt generasjon.

Langvarig arbeidsledighet blant ungdom kan føre til marginalisering og utstøting, med store kostnader både for de unge selv og for samfunnet.

Les hele artikkelen i Velferd 2-2013. Elektronisk utgave kan kjøpes her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler