Sverige:

Kvinner blir syke av dårlig arbeidsmiljø

SYK AV MOBBING: Arbetsmiljöverket registrerte 800 sykdomstilfeller som følge av krenkelser, utfrysing, trakassering og mobbing i 2013. Åtti prosent av disse tilfellene gjaldt kvinner.

SYK AV MOBBING: Arbetsmiljöverket registrerte 800 sykdomstilfeller som følge av krenkelser, utfrysing, trakassering og mobbing i 2013. Åtti prosent av disse tilfellene gjaldt kvinner. Foto: Shutterstock ©Shutterstock

Mobbing, utfrysing, trakassering og samarbeidsproblemer på jobben fører til at stadig flere svensker blir syke. Kvinner er særlig utsatt, viser en rapport fra det svenske Arbetsmiljöverket.

Stadig flere svensker blir syke på grunn av psykiske eller fysiske belastninger på jobben. Fra 2012 til 2013 økte arbeidsrelaterte sykdomstilfeller med ni prosent. Det går fram av rapporten Arbetsskador 2013 fra det svenske Arbetsmiljöverket.

Veksten var særlig stor i sykdom på grunn av psykiske belastninger.

Mer enn en fjerdedel av arbeidsrelatert sykdom i Sverige skyldes sosiale og organisatoriske forhold på arbeidsplassen. Det handler blant annet om mobbing, utfrysing, trakassering og andre problemer i forholdet til sjefer og kolleger.

De psykiske belastningene kan også handle om forholdet til en tredjepart, som for eksempel kunder, pasienter og deres pårørende.

Andre sykdomsårsaker er altfor stor arbeidsbyrde og for høyt arbeidstempo.

Antall registrerte sykdomstilfeller på grunn av slike sosiale og organisatoriske forhold har økt med 50 prosent de siste fire årene, viser rapporten fra Arbetsmiljöverket.

Kvinner spesielt utsatt for trakassering

Kvinner blir langt oftere syke enn menn på grunn av sosiale faktorer på arbeidsplassen. Mens bare 15 prosent av de arbeidsrelaterte sykdomstilfellene blant menn i 2013 skyldtes slike faktorer, var de årsak til 36 prosent av sykdomstilfellene blant kvinner.

Kvinner er spesielt utsatt for krenkelser, utfrysing, trakassering og mobbing. I alt 800 sykdomstilfeller i 2013 ble spesifikt knyttet til slike forhold, og 80 prosent av disse tilfellene gjaldt kvinner.

Størst problem i helse- og sosialsektoren

Sykdom som følge av dårlig psykososialt arbeidsmiljø i Sverige er mest omfattende i helse- og sosialsektoren. Det gjelder både for menn og kvinner. Mange sykdomstilfeller på grunn av ulike sosiale og organisatoriske forhold rapporteres også i offentlig forvaltning og i utdanningssektoren.

Rapporten fra Arbetsmiljöverket kan du lese her.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler