Danmark:

Færre funksjonshemmede i arbeid

Arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede dansker har gått nedover. Mens drøyt halvparten var i jobb på begynnelsen av 2000-tallet, var bare 43 prosent i jobb i fjor, viser ny rapport.

De siste årene har danske myndigheter gjennomført en rekke tiltak for å få flere funksjonshemmede i arbeid. Likevel har det vært et markant fall i sysselsettingen i denne gruppen.

I 2002 var 51 prosent av dansker med nedsatt funksjonsevne i arbeid. I 2014 var denne andelen falt til 43 prosent, viser rapporten «Handicap og beskæftigelse» fra Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) i København.

Blant dansker uten funksjonsnedsettelser falt sysselsettingen fra 81 til 77 prosent i samme periode.

Få med psykiske lidelser i arbeid

Personer med psykiske lidelser har lavere arbeidsdeltakelse enn andre grupper funksjonshemmede, viser rapporten fra DFI.

Bare en fjerdedel av dansker med psykiske lidelser er i arbeid, og de har kortere ukentlig arbeidstid enn andre funksjonshemmede. Personer med psykiske lidelser jobber i gjennomsnitt 23 timer i uka, mot 30 timer for andre funksjonshemmede.

Rapporten viser at inkludering i arbeidslivet av personer med en psykisk lidelse er en særlig stor utfordring, påpeker DFI.

Mer positive holdninger

Et positiv utviklingstrekk er at folk i arbeidslivet blir stadig mer imøtekommende når det gjelder å ha kolleger med psykiske lidelser.

I 2005 uttrykte to av tre betenkeligheter med å ha en kollega som har store humørsvingninger, for eksempel en bipolar lidelse. I 2014 uttrykte knapt halvparten slike betenkeligheter.

For mindre alvorlig lidelser som for eksempel depresjon, er betenkelighetene enda mindre.

Behov for tilrettelegging

– Den endrede holdningen kan kanskje bety at det framover vil bli lettere å ansette flere medarbeidere med psykiske lidelser i virksomhetene, sier seniorforsker Jan Høgelund ved DFI.

For å øke sysselsettingen i denne gruppen er det imidlertid behov for tilrettelagte arbeidsplasser, understreker Høgelund.

– Mye tyder på at det er behov for flere jobber der det tas individuelle hensyn, hvis man skal sikre økt inkludering av psykisk sårbare på arbeidsmarkedet.

Klikk her for å lese rapporten fra DFI.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler