Internasjonalt

MATTEUS-EFFEKTEN: De som arver mest, er selv blant dem som har de største inntektene og formuene.
Arv øker de økonomiske forskjellene i samfunnet. De rike arver millioner, mens de fattigste får gjeld i arv, viser tall fra Danmark.
JOBBER HARDT: Grekere jobber 600 flere timer i året enn tyskere og nordmenn.
Den økonomiske krisen i Hellas skyldes ikke latskap. Grekere jobber hardest i Europa, viser tall fra OECD. Nederlendere, tyskere og nordmenn jobber minst.

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

LOOK TO NORWAY: Magasinet The Economist prydet forsiden sin med en skjeggete viking nylig. Budskapet var at andre deler av verden kan lære av det de kaller den nordiske supermodellen.

Norden begeistrer med sin solide økonomiske utvikling, som er kommet ikke på tross av, men takket være de sterke velferdsstatene, skriver professor Stein Kuhnle i siste nummer av magasinet Velferd.

MANGE UNGE SLITER: Aldri tidligere har andelen unge med symptomer på angst, depresjon og stress vært større. Og unge jenter og kvinner sliter mest, viser en omfattende kartlegging av danske barn og unges psykiske helse.

De sover dårligere enn før, har oftere vondt i hodet og er mer stresset, deprimerte og utilfredse med tilværelsen enn tidligere generasjoner. Forskningsrapport tegner et dystert bilde av hvordan danske barn og unge har det.

BRITISK GRILLING: Behovsprøvd barnetrygd krever et stort apparat for å kontrollere at bare de som har rett til den, mottar ytelsen.
Fra 2013 skal Storbritannias barnetrygd være behovsprøvd, og altså ikke lenger være universell. Behovsprøving dreier seg ikke bare om å spare offentlige utgifter. Det innebærer også sosiale kostnader og økte utgifter til mer kontroll.
JOBBER MINST: Finnene har den korteste arbeidsuka, viser en undersøkelse av arbeidstiden i 28 land i Europa.
Bare finner, franskmenn og irer har kortere arbeidsuke enn nordmenn. Det viser en undersøkelse av hvor mye folk jobber i 28 land i Europa.
FEIL OM INNVANDRING: I alle landene som inngår i undersøkelsen, har folk overdrevne forestillinger om omfanget av innvandring. Italienerne tror innvandrerandelen i befolkningen er fire ganger høyere enn i virkeligheten. (Illustrasjonen er basert på Ipsos MORIs presentasjon av undersøkelsen.)

Folk flest har sterkt overdrevne forestillinger om omfanget av innvandring og andelen muslimer i befolkningen. Folk tror også arbeidsledigheten og eldrebølgen er langt større enn i virkeligheten, viser internasjonal meningsmåling.

Arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede dansker har gått nedover. Mens drøyt halvparten var i jobb på begynnelsen av 2000-tallet, var bare 43 prosent i jobb i fjor, viser ny rapport.

SYK AV MOBBING: Arbetsmiljöverket registrerte 800 sykdomstilfeller som følge av krenkelser, utfrysing, trakassering og mobbing i 2013. Åtti prosent av disse tilfellene gjaldt kvinner.

Mobbing, utfrysing, trakassering og samarbeidsproblemer på jobben fører til at stadig flere svensker blir syke. Kvinner er særlig utsatt, viser en rapport fra det svenske Arbetsmiljöverket.

REDUSERT TILLIT: Den økonomiske krisen i EU har undergravd folks tillit til myndighetene. Bildet er fra en demonstrasjon mot den økonomiske krisen i Hellas.

Tallet på arbeidsledige i EU har økt med ni millioner siden starten på den økonomiske krisen i 2008. I den grad det skapes nye jobber, dreier det seg primært om midlertidige stillinger og deltidsstillinger, ifølge en fersk rapport fra EU-kommisjonen.

Jente fra Thailand
Antall døde barn sank fra 12 millioner i 1990 til 7.6 millioner i 2010, trass i at verdens befolkning samtidig økte med 1.6 milliarder. Nå dør det i snitt «bare» 20 800 barn hver dag.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler