Vold og trusler preger Nav-ansattes hverdag

FRYKTER VOLD: Nesten hver femte Nav-ansatte frykter å bli utsatt for vold på jobben. Utrygghet gjør at mange har vurdert å slutte i Nav, viser en kartlegging blant de Nav-ansatte.

FRYKTER VOLD: Nesten hver femte Nav-ansatte frykter å bli utsatt for vold på jobben. Utrygghet gjør at mange har vurdert å slutte i Nav, viser en kartlegging blant de Nav-ansatte. Øivind Fjeldstad ©Øivind Fjeldstad

Seks av ti Nav-ansatte har opplevd trusler det siste året. En av ti har vurdert å slutte i jobben på grunn av vold og trusler, viser ny rapport.

Vold og voldstrusler mot Nav-ansatte er et omfattende problem, viser en ny rapport om sikkerhetssituasjonen i Nav.

Rapporten bygger på en kartlegging blant Nav-ansatte og avdekker at mange har en utrygg arbeidshverdag.

Hele 63 prosent av de ansatte i Nav har opplevd trusler mot seg selv eller kontoret de jobber på det siste året, går det fram av rapporten.

39 prosent har opplevd trusler eller truende situasjoner direkte rettet mot seg selv.

For noen er trusler et tilbakevendende problem. Tre prosent forteller at de har vært utsatt for ti eller flere trusler i løpet av det siste året.

Mange er redde for vold

Ansatte som sitter i publikumsmottakene på Nav-kontorene, er særlig utsatt for trusler. Av disse har mer enn seks av ti opplevd trusler direkte rettet mot seg selv det siste året.

– Vi ser at det er et betydelig omfang av trusler mot ansatte ved Nav-kontorene. Det er en alvorlig stressfaktor og en arbeidsmiljøbelastning, fastslo organisasjonsdirektør Inger-Johanne Stokke i Nav da hun presenterte rapporten på en konferanse i Oslo.

De mange truslene til tross: De fleste Nav-ansatte oppgir at de føler seg trygge på jobb. Mange preges imidlertid av truslene de utsettes for, påpekte Stokke.

– 17 prosent sier at de er redde for å bli utsatt for fysisk vold, og 10 prosent sier at de har ønsket å slutte i jobben på grunn av vold eller trusler.

Ønsker bedre informasjonsflyt

Nav-rapporten foreslår en rekke tiltak for å bedre sikkerheten for de ansatte. Forslagene omhandler blant annet bedre fysisk sikring av Nav-kontorene, tydeligere krav til sikkerhetsarbeidet i organisasjonen og bedre dialog med politiet om sikkerheten i Nav.

Rapporten tar også til orde for bedre rutiner for å dele informasjon innad i Nav og mellom Nav og andre offentlige etater.

– I dag er det lite systematisk deling av informasjon mellom Nav og andre offentlige samarbeidspartnere om brukere som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, ifølge organisasjonsdirektør Inger Johanne Stokke.

Ønsker mer konkrete tiltak

Ansatte i Nav hilser rapporten om sikkerhetssituasjonen ved Nav-kontorene velkommen.

– Rapporten påpeker at vold og trusler er et alvorlig problem. Det er en viktig erkjennelse, konstaterer Hanne Nordhaug. Hun er leder for NTL Nav, som organiserer 6 000 statlig ansatte i Nav.

Nordhaug mener analysen i rapporten er god, men at den kunne vært tydeligere på hva som kan gjøres for å gi de Nav-ansatte en tryggere arbeidshverdag.

– Rapporten inneholder flere fornuftige forslag, men vi hadde håpet at den skulle være mer konkret, sier lederen for NTL Nav. Hun mener rapporten blant annet burde tatt opp spørsmålet om Nav i dag har brukere som burde vært ivaretatt av andre deler av det offentlige velferdsapparatet.

– Rapporten sier lite om tjenestetilbudet i Nav, om hvorvidt noen av arbeidsoppgavene Nav har, heller burde lagt til helse-/ og omsorgssektoren. Rapporten har heller ingen forslag på kostnadssiden. Den sier ikke hvordan vi skal få mer ressurser, slik at vi kan bli bedre i stand til å unngå trusler, påpeker Hanne Nordhaug.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler