Vil prioritere psykisk helse-samarbeid

FAST SAMARBEID: Nav-direktør Sigrun Vågeng lover tettere oppfølging av unge med psykiske helseproblemer. Foto: Ida Kristine Holm

Nav-direktør Sigrun Vågeng vil øke innsatsen får å få mennesker med psykiske helseproblemer ut i ordinær jobb. Dette er så viktig at det bør inngå i det faste samarbeidet mellom Nav og helsetjenestene - og ikke bare i prosjekter, mener hun.

– De som får uførestønad fremover nå er unge mellom 18 og 29 år, og veldig ofte har de psykiske helseproblemer. Det aller viktigste vi kan gjøre fremover er å hjelpe denne gruppen, så de kan komme seg inn i arbeid, sa Vågeng under et innlegg på kongressen Psykisk Helse 2017 i Trondheim 23. januar.

Det skriver Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha) på sine nettsider.

Vil satse mer på IPS

For å få til dette mener Vågeng at man må tenke arbeid og behandling samtidig, snarere enn at man først skal bli frisk og deretter komme ut i jobb.

– I Individuell Jobbstøtte har man fått til et tett samarbeid mellom Nav og helsetjenestene. Man ønsker å videreføre dette arbeidet, fordi det fører til at folk ikke bare kommer i jobb, men også blir værende, sier Nav-direktøren.

Hun mener Individuell Jobbstøtte (IPS) har ført til en holdningsendring.

– Det har bidratt til at man tenker at også folk med alvorlige psykiske lidelser kan delta i jobb. Forskning viser at dette fungerer bedre enn andre tiltak, sier hun.

Samarbeid på tvers av profesjoner

Vågeng vil kjempe for at Nav og helsetjenestene sammen skal løse oppdraget med at alle skal komme seg inn i det ordinære arbeidslivet.

Når det gjelder unge med psykiske helseproblemer lover hun en ekstra innsats, og påpeker at det ofte er en flytende overgang mellom det å være syk og det å være arbeidsdyktig.

– Ofte er det ikke så veldig mye som skal til. Da må vi ha samarbeid på tvers av profesjoner. Det hjelper ikke bare med medisinering, men heller ikke bare med oppfølging fra Nav, sier hun.

Det må ifølge Vågeng langsiktig samarbeid til med skoler, kommunale tjenester og andre for å sikre at flest mulig kan komme seg ut i jobb.

– Vi må også samarbeide med utgangspunkt i ordinære tjenester, ikke bare gjennom prosjekter, understreker hun.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler