Venstre vil videreføre Velferd-støtte

VERNER OM VELFERDSDEBATTEN: Tirsdag la stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (her fra Venstres landsmøte) og Venstre fram sitt alternative statsbudsjett, hvor de ønsker videreført støtte til Magasinet Velferd. Foto: Venstre

Tirsdag framla Venstre sitt forslag til alternativt statsbudsjett, hvor partiet blant annet ønsker å videreføre statsstøtten til Magasinet Velferd.

Tidligere i høst foreslo Regjeringen i sitt statsbudsjett at Velferds driftsstøtte kuttes helt. I Venstres alternative statsbudsjett framgår det at partiet vil videreføre Velferds tilskudd slik det var i 2015.

– Magasinet Velferd er en viktig arena for å diskutere arbeids- og sosialspørsmål i dagens Norge, sier Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn til Velferd.no og legger til:

– Magasinet muliggjør en nyansert diskusjon rundt velferd som er viktig for det offentlige ordskiftet. Derfor er jeg stolt over at Venstre i sitt alternative statsbudsjett viderefører statsstøtten til Magasinet Velferd. Vi kommer til å stå på for at stønaden blir en del av det endelige statsbudsjettet.

Avgjørende støtte

For ansvarlig redaktør Tore Kristensen i Velferd er Venstres støtte en veldig god nyhet.

– Vi setter enormt stor pris på at Venstre ser verdien og viktigheten i at et magasin som Velferd har mulighet til å produsere kvalitetsjournalistikk på velferdsfeltet, sier Kristensen.

Velferd har siden 2003 mottatt en liten statsstøtte som har vært avgjørende for magasinets eksistens. Regjeringen kuttet imidlertid to tredjedeler av denne støtten for 2016 og har gitt klare signaler om at den siste tredjedelen forsvinner i 2017.

I praksis betyr det at Velferd står i fare for å måtte legge ned virksomheten fra 2018.

– Da Velferd i sin tid fikk statsstøtte, var en av de som gikk i spissen for det John Alvheim fra Frp. Nå er det hans partifeller og Høyre som kutter støtten, og i praksis legger til rette for at Velferd må legge ned, forteller Kristensen.

Et demokratisk problem

Magasinet Velferd er Norges eneste uavhengige fagblad på velferdsfeltet, og har abonnenter som dekker spekteret fra uføretrygdede til stortingsrepresentanter. I en tid der mediebransjen er i dyp krise har ikke et fagblad som Velferd mange muligheter til å sikre driftsgrunnlaget på egen kjøl, forklarer redaktøren.

Kristensen mener derfor en grunnstøtte er avgjørende for at magasinet skal kunne fortsette å lage kvalitetsjournalistikk om det som fungerer og ikke fungerer i velferdssamfunnet.

– Velferd er viktig, i begge betydninger av ordet. For folk er velferdsordningene og rettighetene vi har opparbeidet avgjørende for å kunne leve trygge og gode liv, og magasinet er ei vaktbikkje som skriver om kompliserte saker på en lett forståelig måte, sier Kristensen og legger til:

– Magasinet Velferd er en uavhengig stemme som går i dybden av velferdsstaten. Det har vi gjort i 105 år, og det vil være et demokratisk problem om ikke dagens velferdsstat ser verdien i å bidra til at Magasinet Velferd skal kunne fortsette sin viktige jobb med å gå i dybden. Saker vi skriver om blir til stadighet fanget opp og brakt videre av andre medier som Aftenposten, Dagsavisen, og NRK med flere. Dette viser at det er behov for å ha et eget fagblad på velferdsfeltet.

Siste fra Velferd.no

Nav og tiltaksbransjen

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har ført til ensretting og kommersialisering, mener de rødgrønne partiene. Kommersielle aktører kan få trangere kår dersom stortingsvalget fører til regjeringsskifte.

Velferdkommentaren

«Dugnad representerer ikke alltid den moralsk høyverdige frivilligheten for et felles beste som det framstår som i norsk retorikk. Grensene mellom frivillig dugnadsinnsats og ren utnytting kan være flytende» skriver forsker og sosialantropolog Ada I. Engebrigtsen.

85.000 funksjonshemmede vil jobbe, men mange havner på trygdeytelser i stedet. Skal man få disse i jobb, må politikerne prioritere universell utforming og utdanning, mener debattpanel.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler