Velferdkonferansen 2017: Fakta om unge på randen

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock/ Logo: www.filet.no)

De fleste norske ungdommer har det bra, men en rekke utviklingstrekk gir grunn til bekymring på de unges vegne. Velferd har samlet noen fakta om situasjonen for unge i Norge i dag.

Dette er noen av utviklingstrekkene som gir grunn til bekymring:

  • Stadig flere unge sliter med psykiske helseplager
  • Mange har fysiske helseplager, og bruken av smertestillende medisiner øker
  • Mange gruer seg til å gå på skolen, og skolefrafallet er høyt
  • Et økende antall unge er verken i jobb eller under utdanning
  • Tallet på unge uføre øker. Det samme gjør tallet på unge som mottar andre ytelser fra Nav

Flere unge uføre

I løpet av ti år er tallet på unge uføre under 30 år fordoblet, fra 7 498 til 14 958. I den samme perioden økte det samlede antallet uføre bare med ni prosent, fra 295 072 til 321 837.

Mer enn seks av ti unge uføre har psykiske lidelser.

Tallene er per 30. juni i år. (Kilde: Nav)

Flere unge med nedsatt arbeidsevne

Fra 2010 til 2017 økte tallet på unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne fra 37 390 til 42 716. Det er en økning på 14 prosent. I den samme perioden sank det samlede tallet på nordmenn med nedsatt arbeidsevne fra 209 211 til 199 620.

Personer med nedsatt arbeidsevne er personer som på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer har behov for ekstra oppfølging fra Nav for å få eller beholde arbeid. Tallene er per 30. juni i år. (Kilde: Nav)

Velferdkonferansen 2017: Unge på randen

Påmelding og program til konferansen finner du her.

FLERE FAKTA OM UNGE PÅ RANDEN:

Siste fra Velferd.no

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

I en tid hvor de store visjonene mangler i politikken, mener historiker Rutger Bregman at det er på tide å tenke nytt. Innføring av en grunnlønn til alle vil ha stor betydning for de som har minst, mener han. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler