Velferdkonferansen 2017: Fakta om unge på randen

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock/ Logo: www.filet.no)

De fleste norske ungdommer har det bra, men en rekke utviklingstrekk gir grunn til bekymring på de unges vegne. Velferd har samlet noen fakta om situasjonen for unge i Norge i dag.

Dette er noen av utviklingstrekkene som gir grunn til bekymring:

  • Stadig flere unge sliter med psykiske helseplager
  • Mange har fysiske helseplager, og bruken av smertestillende medisiner øker
  • Mange gruer seg til å gå på skolen, og skolefrafallet er høyt
  • Et økende antall unge er verken i jobb eller under utdanning
  • Tallet på unge uføre øker. Det samme gjør tallet på unge som mottar andre ytelser fra Nav

Flere unge uføre

I løpet av ti år er tallet på unge uføre under 30 år fordoblet, fra 7 498 til 14 958. I den samme perioden økte det samlede antallet uføre bare med ni prosent, fra 295 072 til 321 837.

Mer enn seks av ti unge uføre har psykiske lidelser.

Tallene er per 30. juni i år. (Kilde: Nav)

Flere unge med nedsatt arbeidsevne

Fra 2010 til 2017 økte tallet på unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne fra 37 390 til 42 716. Det er en økning på 14 prosent. I den samme perioden sank det samlede tallet på nordmenn med nedsatt arbeidsevne fra 209 211 til 199 620.

Personer med nedsatt arbeidsevne er personer som på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer har behov for ekstra oppfølging fra Nav for å få eller beholde arbeid. Tallene er per 30. juni i år. (Kilde: Nav)

Velferdkonferansen 2017: Unge på randen

Påmelding og program til konferansen finner du her.

FLERE FAKTA OM UNGE PÅ RANDEN:

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler