Velferd for svake splitter velgerne

VELFERDSVALG: I valgkampen konkurrerer de politiske partiene om å være mest for velferd. Blant velgerne er det imidlertid klare forskjeller når det gjelder viljen til å bruke penger på velferdstiltak for svake grupper.

VELFERDSVALG: I valgkampen konkurrerer de politiske partiene om å være mest for velferd. Blant velgerne er det imidlertid klare forskjeller når det gjelder viljen til å bruke penger på velferdstiltak for svake grupper. Illustrasjonsfoto: Shutterstock ©Shutterstock

Velgere på venstresiden er mer villige til å bruke penger på velferdstiltak for svake grupper enn velgere på høyresiden. Velgere til høyre vil heller ha skattelette enn økt satsing på velferd, viser meningsmåling.

– Det er for tiden ikke så lett å se forskjell på partienes standpunkter i velferdspolitikken. Alle partier lover bedre helsetjenester, bedre omsorg for de eldre og en bedre skole. Ingen partier vil kutte i sykelønnsordningen. Men er velgerne like enige som politikerne ser ut til å være?

Det spørsmålet har forsker Axel West Pedersen ved Institutt for samfunnsforskning forsøkt å finne svaret på. Og en meningsmåling som ble gjennomført i forbindelse med forrige stortingsvalg, i 2009, viser at det er noen klare forskjeller mellom velgere på venstre- og høyresiden i velferdsspørsmål.

Bred støtte til velferd for alle

Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om de mente det offentlige bør bruke mer eller mindre penger på følgende velferdsområder:

– Velferd for alle I (gamle):
Helsevesenet, hjemmehjelp, sykehjem, alderspensjon

– Velferd for alle II (unge):
Foreldrepermisjon, barnehager, utdanningssystemet, utdanningsstipend

– Velferd for de svake:
Arbeidsledighetstrygd, arbeidsmarkedstiltak, sosialhjelp, uførepensjon, bostøtte, integreringstiltak for innvandrere

Blant velgere over hele det politiske spekteret er det bred støtte til at det offentlige bruker penger på velferdstiltak for alle, viser undersøkelsen. Her er det ingen klare forskjeller mellom velgere på høyre- og venstresiden. Størst oppslutning er det om å bruke mer penger på velferdstiltak for gamle.

Klare forskjeller i støtte til velferd for svake

– Bare for den tredje gruppen – ordningene jeg har kalt Velferd for de svake - ser vi en systematisk tendens til at oppslutningen om å bruke mer penger faller jo lenger en beveger seg mot høyre i det politiske spektrum, sa Axel West Pedersen da han presenterte undersøkelsen på et arrangement ved Institutt for samfunnsforskning.

Høyres velgere er minst villige til å bruke mer penger på sosialhjelp og bostøtte, mens Fremskrittspartiets velgere er klart mest negative til å øke pengebruken på integreringstiltak for innvandrere. Fremskrittspartiets velgere er imidlertid nesten like villige til å bruke penger på sosialhjelp og bostøtte som Arbeiderpartiets velgere, og langt mer positive til dette enn Senterpartiets velgere.

Skattelette eller velferd

På spørsmål om hva som bør prioriteres høyest av skattelettelser og økt pengebruk på offentlige velferdsordninger, går det et klart skille mellom høyre- og venstresiden.

– Blant respondenter som plasserer seg til venstre, foretrekker nesten alle å bruke mer penger på offentlig velferd, mens det er et klart flertall blant respondentene som har plassert seg lengst til høyre, som foretrekker skattelette fremfor økte utgifter til offentlig velferd, påpekte forsker Axel West Pedersen da han presenterte undersøkelsen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler