Usikkert om Nav-anbud får flere i jobb

Nav og tiltaksbransjen

USIKRE TALL: Tall fra Nav viser allerede en positiv trend med økt overgang til arbeid, ifølge statssekretær Christl Kvam. Men hennes departement vil ikke la Velferd få se tallene. (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD)

Anbud på Nav-tiltak har fått flere folk i arbeid, hevder statssekretær Christl Kvam og viser til tall fra Nav. Selv sier Nav at det er usikkerhet og feilkilder knyttet til tallene og at man ennå ikke har et reelt helhetsbilde av resultatene.

Regjeringen har fått mye kritikk etter at den satte ut Nav-tiltakene oppfølging og avklaring på anbud. Kritikerne mener resultatene ikke er i tråd med målet for anbudsutsettingen.

Kritikerne har blant annet pekt på at Nav i anbudsrundene ikke har stilt krav til dokumentert kvalitet fra tidligere virksomhet. Det innebærer at kommersielle selskaper har vunnet store kontrakter i fylker de ikke har noen tidligere erfaring fra.

Anbudsprosessen for Nav-tiltakene var ikke fullført før mot slutten av 2016, og en evaluering av resultatene vil først foreligge i 2018. Likevel mener regjeringen den allerede nå kan dokumentere at konkurranseutsettingen er en suksess.

«Tall fra Nav viser allerede en positiv trend med økt overgang til arbeid etter at man åpnet for konkurranse», skrev statssekretær Christl Kvam i et innlegg i Dagsavisen i sommer.

«På grunn av usikkerhet og feilkilder ønsker vi ikke å gå ut med offisielle og detaljerte tall.»
E-post fra Nav

Usikkerhet og feilkilder

For å se nærmere på hva Nav-tallene faktisk sier om overgang til arbeid, har Velferd bedt Arbeids- og sosialdepartementet om innsyn i tallmaterialet statssekretæren viser til. Men departementet vil ikke offentliggjøre tallene.

«Dette er uoffisielle tall», forklarer departementet i en e-post.

Heller ikke Nav vil gi Velferd innsyn i tallene for overgang til arbeid etter at tiltakene er satt ut på anbud. Begrunnelsen at tallene er usikre.

«På grunn av usikkerhet og feilkilder ønsker vi ikke å gå ut med offisielle og detaljerte tall p.t.», skriver Nav i en e-post til Velferd.

– Et positivt inntrykk

Ifølge Nav er det et «foreløpig inntrykk av positiv utvikling hos de nye leverandørene i de fylkene som var tidlig ute med å etablere de nye tilbudene».

Nav understreker samtidig at tallmaterialet er begrenset fordi noen fylker ikke iverksatte de nye tiltakene før helt på slutten av 2016.

«Først i slutten av 2. halvår 2017 kan vi ha tallgrunnlag for å få et reelt helhetsbilde knyttet til resultatoppnåelse», skriver Nav i e-posten til Velferd.

Færre leverandører

Da regjeringen satte ut Nav-tiltakene på anbud, ble det blant annet begrunnet med ønske om større mangfold og at man ville gi ideelle aktører større mulighet til å levere tjenester til Nav.

Anbudsrundene har imidlertid ført til at tallet på tiltaksleverandører er redusert og at de ideelle aktørene har tapt terreng. Men reduksjon i antall leverandører bekymrer ikke regjeringen, ifølge statssekretær Christl Kvam.

«Regjeringens mål er ikke mange leverandører, men å sikre at brukerne får det beste tilbudet for å komme i arbeid, skrev Kvam i sitt debattinnlegg i Dagsavisen i sommer.

Siste fra Velferd.no

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Det digitale skiftet i offentlig sektor er i full anmarsj. Mer egenansvar hos befolkningen og persontilpassede tjenester er noe av det vi kan forvente i årene som kommer, ifølge ny rapport.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler