– Ungdom står øverst på min liste

JOBB FOR ALLE: – Vi skal ha ett arbeidsmarked der det er plass til alle, sa Sigrun Vågeng på Velferdkonferansen 2016. Konferansens tema var hvordan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav og attføringsbransjen kan samarbeide bedre for å lykkes med målet om «jobb for alle». Foto: Ida K. Holm

Innsats for unge og for flyktninger står øverst på Navs prioriteringsliste for 2017, fortalte Sigrun Vågeng på Velferdkonferansen 2016.

«Nå skal du få Nav på døren», varslet VG med krigstyper på forsiden i midten av november.

«Nye Nav kan like gjerne oppsøke brukerne på arbeidsplassen eller hjemme som at brukerne skal komme til Nav-kontoret», fortalte avisa, med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som kilde.

Artikkelen ga inntrykk av at Nav-medarbeidernes hverdag nå i stor grad vil bestå i å troppe opp hjemme hos folk, med det VG kalte «fullt brukerutstyr» på nettbrett eller pc.

«Det blir nok ikke så mange hjemmebesøk.»
Sigrun Vågeng, Nav-direktør

– Få hjemmebesøk

Nav-direktør Sigrun Vågeng avkreftet at hennes folk vil renne ned dørene hos folk, da hun holdt et innlegg på Velferdkonferansen 2016. Hun la ikke skjul på at bildet som ble tegnet i VG, var en solid tabloid overdrivelse.

– Det blir nok ikke så mange hjemmebesøk, fastslo Vågeng på konferansen, som Velferd arrangerte i slutten av november.

Nav-sjefen fortalte at hun hadde fått en rekke kommentarer i kjølvannet av VG-oppslaget, mange med humoristisk vri. En nordlending hadde gitt henne følgende beskjed:

«Hvis du skal komme hjem til meg må du ringe først, så jeg får satt over kaffen.»

Ungdom først

Sigrun Vågengs innlegg på Velferdkonferansen handlet om hva Nav skal satse på i tiden som kommer. Og hun hadde prioriteringene klare:

– Ungdom og flyktninger står øverst på min liste for 2017. Ungdom står aller øverst.

Mens det samlede tallet på uføre går ned, øker antallet uføre i alderen 18-29 år. Psykiske lidelser og muskel-/skjelettlidelser er de vanligste diagnosene, og uføreøkningen blant unge skyldes særlig en økning i psykiske lidelser, påpekte Vågeng.

Hun uttrykte bekymring over at én av tre ikke fullfører videregående skole og pekte på de økende kravene som stilles for å få innpass i arbeidslivet.

– Arbeidsmarkedet er blitt et veldig kaldt sted hvis du ikke har kompetanse og utdanning, konstaterte hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

FORNØYD: Få dager før Velferdkonferansen ble Nav-meldingen behandlet i Stortinget. – Vi i Nav har fått det vi har bedt om, kunne Vågeng konstatere. Foto: Ida K. Holm

– Ett arbeidsmarked

I fjor høst dominerte de store asylankomstene nyhetsbildet. I år har tallet på asylsøkere sunket kraftig, men de som kom i fjor og har fått opphold, skal ut i arbeid.

Det skal skje med hjelp fra Nav, og innenfor rammene av det eksisterende arbeidsmarkedet, understreket Vågeng på Velferdkonferansen.

– Vi skal ikke ha ett arbeidsmarked for ungdom, et annet for flyktninger osv. Vi skal ha ett arbeidsmarked der det er plass til alle.

Kontakt med arbeidsgivere

Da Sigrun Vågeng overtok som Nav-direktør, fikk hun et klart oppdrag: A-en i Nav skal gjenreises, innsatsen skal dreies mer mot å få folk i arbeid.

For å lykkes med å oppfylle oppdraget skal Nav jobbe tettere med næringslivet.

– Nest etter flyktninger og ungdom vil jeg neste år prioritere kontakten med arbeidsgivere, sa Nav-direktøren på Velferdkonferansen.

Større handlefrihet

Noen dager før Vågeng holdt sitt innlegg på konferansen, ble regjeringens Nav-melding behandlet i Stortinget. Meldingen bygger i stor grad på utredningen om Nav som Vågeng ledet før hun fikk direktørjobben i Nav.

Nav-sjefen kan glede seg over at hun har fått gjennomslag for mye av det Vågengutvalget foreslo. Regjeringen og Stortinget har blant annet gitt sin tilslutning til at detaljstyringen av Nav skal bli mindre.

I tråd med anbefalingene fra Vågengutvalget skal Nav få større frihet til gjennomføre tiltak i egenregi i stedet for å sette ut oppgaven med å få folk i arbeid til eksterne tiltaksleverandører.

– Vi i Nav har fått det vi har bedt om, konstaterte en fornøyd Nav-sjef på Velferdkonferansen.

Siste fra Velferd.no

Gjennom Kompetansesenter for arbeidsinkludering skal forskere bidra til at Nav blir bedre på å få folk inn i arbeidslivet. – Det har vært for stor avstand mellom forskere og Nav, mener dekan Ann-Helén Bay.

Nav bruker 50 millioner kroner i året på forskning og jobber systematisk for å styrke samarbeidet med forskere og forskningsmiljøer. – Det er nødvendig at forskerne holder en armlengdes avstand til forvaltningen, mener professor Cathrine Holst.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler