Ulovlige ansettelsesforhold hos storleverandør til Nav

Nav og tiltaksbransjen

(Ilustrasjonsfoto: Werner Juvik)

Den største tiltaksleverandøren til Nav, Din Utvikling, har drevet med ulovlig innleie av veiledere. Det er konklusjonen i en juridisk utredning fra advokatfirmaet Wiersholm.

I høst engasjerte Nav advokatfirmaet Wiersholm til å undersøke ansettelsesforholdene i selskapet Din Utvikling.

Det skjedde etter at det hadde kommet kraftig kritikk mot selskapets utstrakte bruk av innleid arbeidskraft.

Nå har Wiersholm levert sin utredning til Nav. Konklusjonen er at ansettelsesforholdene i Din Utvikling strider mot norsk lov, skriver E24.

Storleverandør etter anbudsutsetting

Wiersholm har sett på om Din Utviklings innleide veiledere etter loven egentlig er å betrakte som arbeidstakere, selv om de har vært innleid gjennom egne enkeltpersonforetak.

Wiersholm har sett spesielt på Din Utviklings virksomhet i Rogaland, som er et av fylkene der Din Utvikling vant store kontrakter etter at regjeringen satte ut Nav-tiltak på anbud i 2015.

Anbudsutsettingen har gjort Din Utvikling til den største leverandøren av tiltak til Nav. I 2016 betalte Nav 185 millioner kroner for selskapets tjenester. Det var mer enn tre ganger så mye som i 2014.

Innleide er arbeidstakere

I sin rapport til Nav konkluderer Wiersholm med at veilederne i Din Utvikling Rogaland er arbeidstakere, og at de har vært arbeidstakere siden de ble tilknyttet selskapet sommeren 2016, skriver E24.

Wiersholm påpeker blant annet at de innleide veilederne har personlig arbeidsplikt, at tilknytningsforholdet til Din Utvikling har en stabil karakter og at veilederne er underlagt Din Utviklings ledelse og kontroll.

Wiersholm anbefaler Nav å kreve at de som er innleide veiledere i dag både formelt og reelt får status som arbeidstakere i Din Utvikling, og at Nav dessuten undersøker tilknytningsforholdet mellom Din Utvikling og veiledere også andre steder i landet, skriver E24.

Din Utvikling vil ansette flere

Din Utvikling er kritisk til rapporten fra Wiersholm og mener den er mangelfull og selvmotsigende. Selskapet vil likevel rette seg etter rapportens konklusjoner.

Din Utvikling vil ansette flere karriereveiledere i fast stilling, først og fremst veiledere som allerede har oppdrag for selskapet som konsulenter, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi tar rapporten til etterretning. Vi har det siste halve året ansatt mange av konsulentene i faste stillinger, men samtidig er det en del konsulenter som ønsker frihet og fleksibilitet og dermed ikke ønsker seg fast ansettelse, uttaler strategisk rådgiver Hans V. Sunde i Din Utvikling i pressemeldingen.

– Vi er i en situasjon hvor vi enten må tvinge konsulenter til fast ansettelse, eller de må finne seg andre oppdragsgivere, noe som er litt spesielt i et moderne arbeidsmarked, sier Sunde.

Siste fra Velferd.no

I den blågrønne regjeringens politiske plattform vrimler det av saker – blant annet i velferdspolitikken – som regjeringen sier den skal vurdere og gjennomgå. Hva alle disse vurderingene og gjennomgangene skal resultere i av praktisk politikk, gjenstår å se.

Skatteunndragelser, trygdesvindel og annen arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner årlig. – Et ran mot fellesskapet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Andelen jenter i alderen 15 til 17 år som får hjelp for blant annet depresjon, angst og spiseforstyrrelser har økt fra 5 til 7 prosent på fem år.

Det er markante forskjeller i sysselsettingen blant mannlige og kvinnelige flyktninger, som har bodd fire til seks år i Norge. Etter omkring ti års botid blir forskjellene imidlertid mindre, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Sist fredag oppnevnte regjeringen medlemmer til en ekspertgruppe som skal analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Gruppen ledes av økonomiprofessor Steinar Holden. 

Den nye regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er blant punktene i regjeringsplattformen som ble lagt fram på Jeløya på søndag. Regjeringen vil skjerpe arbeidslinja.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler