Velferdkonferansen 2017:

– Uheldig økning i helsebaserte ytelser for unge

Velferdkonferansen 2017

UHELDIG UTVIKLING: – Å få en helsebasert ytelse innebærer et lengre stønadsløp og dårlige utsikter til å utsikter til å komme i jobb, sa Simen Markussen i sitt åpningsinnlegg på Velferdkonferansen. (Foto: Ida K. Holm)

Det er uheldig at flere unge går på helsebaserte Nav-ytelser enn før, sa forsker Simen Markussen da han innledet på Velferdkonferansen 2017. Å komme på slike ytelser øker avstanden til arbeidslivet, påpekte han.

Andelen av befolkningen som er i jobb, har sunket blant alle under 55 år. Og nedgangen har vært størst blant de unge, sa seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning da han innledet på Velferdkonferansen 2017 i formiddag.

Markussen holdt åpningsinnlegget på konferansen, som arrangeres torsdag og fredag denne uka. Tema for konferansen er Unge på randen. 

Forskning Markussen har gjort sammen med Frisch-kollega Knut Røed viser at nedgangen i sysselsettingen har vært spesielt stor blant unge med svak sosial bakgrunn. Den sosiale arven ser med andre ord ut til å ha større betydning enn tidligere.

«Det er et dramatisk fall i sysselsettingen for dem som har lite utdanning.»
Seniorforsker Simen Markussen

Fellesnevneren er utdanning, ifølge Markussen.

– Det er et dramatisk fall i sysselsettingen for dem som har lite utdanning. Utdanning er viktigere nå en tidligere for å komme inn i arbeidslivet, påpekte han i sin innledning på Velferdkonferansen.

Flere på helsebaserte ytelser

I sitt innlegg rettet Markussen søkelyset på den sterke forskyvningen fra arbeidsmarkedsrelaterte ytelser til helserelaterte ytelser blant unge som går på Nav.

– En økende andel av ytelsesmottakere kategoriseres som «syke», påpekte han.

Forskning ved Frischsenteret tyder på at økningen i helsebaserte ytelser ikke kan forklares med at helse alene, men henger sammen med endringer i vurderinger av dem som kommer til Nav.

«Å få en helsebasert ytelse innebærer et lengre stønadsløp og dårlige utsikter til å komme i jobb.»
Simen Markussen

– Det er ut til at tilsynelatende like brukere behandles annerledes enn tidligere, sa Markussen.

At flere sluses inn på helsebaserte ytelser har klare negative konsekvenser, påpekte han.

– Å få en helsebasert ytelse innebærer et lengre stønadsløp og dårlige utsikter til å  komme i jobb, påpekte Markussen.

Et nytt ytelsessystem

Skillet mellom helsebaserte ytelser og arbeidsmarkedsbaserte ytelser bør brytes ned, mener Markussen. I sitt innlegg på Velferdkonferansen foreslo han et forenklet ytelsessystem der dagpenger, arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp slås sammen til en felles ytelse for alle under 30 år.

– Det vil redusere faren for innelåsing av unge på helsebaserte ytelser, sa Markussen

Unge på randen

Velferdkonferansen er en årlig konferanse som arrangeres av Velferd. Under tittelen Unge på randen tar årets konferanse opp temaet ungdom, utenforskap og arbeid.

På konferansen vil sentrale personer fra forskning, politikk, offentlig forvaltning, attføringsbransjen og organisasjonslivet blant annet sette søkelyset på følgende spørsmål:

  • Hvordan kan vi få flere unge inn i arbeidslivet og hindre frafall fra videregående utdanning?
  • Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre samarbeide for å motvirke ungt utenforskap?
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på innsats for unge på randen?

Blant innlederne på konferansen finner vi, i tillegg til Simen Markussen, blant andre Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeiderpartipolitiker og malersvenn Jonas Bals og Adrian Lorentsson fra Mental Helse Ungdom.

Gode eksempler

En rekke andre innledere vil gi innblikk i konkrete eksempler på tiltak for og med unge. Det gjelder blant annet Forandringsfabrikken, som har gitt unge en stemme inn politikken,  et forsøksprosjekt i Hordaland med å bruke metoden individuell jobbstøtte for fange opp unge som står i fare for å bli uføre, og satsing på aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere i Drammen.

På begge konferansedagene vil det være en inspirasjonstime med gode eksempler på handling for og med unge i praksis. Der vil konferansedeltakerne blant annet få høre om Atlas Kompetanse, som bygger bro mellom minoritetsforeldre og skolen, om Kiwiskolen som sluser unge inn i arbeidslivet, og om et pilotprosjekt med Nav i skolen.

På slutten av konferansen vil de mer enn 350 konferansedeltakerne få med seg et inspirasjonsforedrag fra programleder og komiker Christine Koht, med følgende tema: «Å være ung er (ikke) for jævlig». 

Siste fra Velferd.no

Forskning

Tre klare kriterier går igjen i hjelpetiltakene for barn og unge med størst effekt, viser ny forskning. At unge blir lyttet til er den viktigste suksessfaktoren, forteller SINTEF-forsker Line Melby.

Velferdkommentaren

De aller fleste unge som står utenfor skole og arbeidsliv ønsker å komme i arbeid eller å fortsette utdanningen. Men det er ikke alltid så lett. Inkludering bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.

Internasjonalt

Dansker som mottar sosialhjelp stemmer langt sjeldnere ved valg enn andre dansker. Seks av ti sosialhjelpsmottakere var sofavelgere ved forrige kommunevalg, viser en undersøkelse fra tankesmia Cevea.

Forskning

Langtidssykefravær øker risikoen for å falle ut av arbeidslivet og utgjør i tillegg en vesentlig kostnad for det norske samfunnet. Derfor skal Nav og NTNU teste om motiverende samtaler med langtidssykemeldte i Sør-Trøndelag kan korte ned fraværsperioden deres.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler